Wiadomości ogólne  
Wiadomości ogólne   Statyka   Kinematyka   Dynamika  

Wiadomości ogólne

Strona zawiera zadania z przdmiotu mechanika ogólna dla studentów Politechniki Śląskiej wydziału Mechaniczny - Technologiczny dla kierunków:
  • Automatyka i Robotyka
  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Edukacja Techniczno Informatyczna
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zadania są podzielone na trzy działy:
Po wybraniu danego działu wybieramy temat zadania, a następnie wariant który został nam przydzielony.

Zadania prezentowane na stronach zostały opracowane na podstawie zbioru zadań A.A. Jabłoński,"Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej", Moskwa 1968