Migawki z Konferencji

Organizator

Godło Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska

Logo Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Sponsor główny konferencji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nadesłane referaty

SPIS TREŚCI
V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna
'Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw'
Ustroń 2009
1. BERGIEN A.
DEUTSCH MIT WELLNESS-FAKTOR? ÜBER DEN UMGANG MIT ANGLIZISMENIM TÄGLICHEN SPRACHGEBRAUCH
2. CAŁUS E., OKULEWICZ K.
LEKTORAT WDRAŻAJĄCY SŁOWNICTWO FACHOWE I FORMY GRAMATYCZNE (LEKCJA E-LEARNINGOWA – PRZYKŁADY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO)
3. CELATI C.
LINGUE STRANIERE NEL CONTESTO DELLE SFIDE E PROSPETTIVE MODERNE: L’ITALIANO
4. CZAJKOWSKI B.
ROLA I ZNACZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO W PROWADZENIU ROZMÓW BIZNESOWYCH
5. CZAPLIKOWSKA R.
DELFORT, NETCO@CH, MULTIMEDIA FÜHRERSCHEIN – CZYLI JAK DOSKONALIĆ KOMPETENCJE NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
6. CZWARTOS B., KOZIEŁ R.
JAKOŚĆ W NAUCZANIU, CZYLI O NOWYCH SPOSOBACH CERTYFIKACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
7. DERECHOWSKI J., JAŚKOWSKA-DERECHOWSKA B.
PLATFORMA MOODLE NA LEKTORACIE JĘZYKA OBCEGO
8. DOMAŃSKA A.
CERTYFIKAT Z POLSKIEGO – DROGA DO UNIFIKACJI I JAKOŚCI NAUCZANIA
9. DZIAŁOSZYŃSKA K.
DBAŁOŚĆ O POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWĄ PRZY ZASTOSOWANIU METOD KOMUNIKATYWNYCH
10. FEDORYSZYN A., BRYG-LEWANDOWSKA M.
ELEMENTY REALIOZNAWCZE W NAUCE JĘZYKA OBCEGO
11. GRABOWSKI Ł.
THE ROLE OF COMPUTER SKILLS IN THE FORMATION OF MODERN TRANSLATOR’S PROFESSIONAL COMPETENCE
12. HEINZOVÁ K., ORSZULIKOVÁ I.
DEVELOPMENT OF E-LEARNING COURSES FOR TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION AT DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES AND COMMUNICATION, SBA SU
13. IWAN P.
WYKORZYSTANIE AUTENTYCZNYCH MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
14. KUBICZEK A.
PRACA Z TEKSTEM A SYTUACJA AUTENTYCZNA (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE ŚREDNIEJ)
15. KUŹNICKA I.
BIOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA RÓŻNIC JĘZYKOWYCH U KOBIET I MĘŻCZYZN – WYBRANE ASPEKTY
16. LESIAK-BIELAWSKA E.
KONCEPCJA STYLU UCZENIA SIĘ I JEJ PRAKTYCZNE IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE
17. ŁYDA A.
O STRATEGIACH ASEKURACYJNYCH W DYSKURSIE AKADEMICKIM
18. MADEJ P. D.
TŁUMACZENIE BEZPOŚREDNIE JAKO METODA NAUKI JĘZYKA OBCEGO
19. MARCINKOWSKA-BACHLIŃSKA M.
PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM MOTYWACJI DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO
20. MODRZYCKA I.
AUDYT JĘZYKOWY A KOMPETENCJE JĘZYKOWE ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
21. MOKWA-TARNOWSKA A.
WHAT TO BLEND, HOW TO BLEND
22. PELKA R.
POWERPOINT-PRÄSENTATION ALS MOTIVIERENDER FAKTOR IM DEUTSCHUNTERRICHT
23. PŁUSA P.
WALORY POZNAWCZE I KSZTAŁCĄCE TEKSTÓW FRANCUSKIEGO JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO MEDYCYNY – ADAPTACJE I PRÓBA EWALUACJI GLOTTODYDAKTYCZNEJ
24. RACHWALSKA-MITAS M.
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ KOMPUTERA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO NA WYŻSZYCH STUDIACH TECHNICZNYCH
25. RAPACKA S.
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWYCH UCZESTNIKÓW PROCESU DYDAKTYCZNEGO POPRZEZ ROZWÓJ KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ
26. ROJEK T.
NIEMIECKIE PARTYKUŁY AFEKTUJĄCE JAKO ŚRODKI STRUKTURYZACJI KONWERSACJI BEZPOŚREDNICH W JĘZYKU POTOCZNYM
27. SADOWSKA-GRONERT M.
WOKÓŁ DYSKUSJI NA TEMAT DWUJĘZYCZNOŚCI
28. SKURA M.
NAUKA JĘZYKA OBCEGO BALANSOWANIEM MIĘDZY WŁASNĄ KULTURĄ A OBCĄ NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW POLSKIEGO I NIEMIECKIEGO
29. STANEK K.
LITOŚĆ PO TURECKU, CZYLI WZORZEC KULTUROWY ZAWARTY W JĘZYKU
30. STEFANOWICZ B.
LIFELONG LEARNING, CZYLI JAK BYĆ AKTYWNYM NA EMERYTURZE. LEKTORATY NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU
31. STOPYRA J.
PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA DUŃSKIEGO DLA OSÓB ZNAJĄCYCH JĘZYK NIEMIECKI
32. SZCZYGIELSKA S.
WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE KSZTAŁCENIA
33. SZEWIOLA G.
FORMUŁA NOWOCZESNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO NA PRZYKŁADZIE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
34. SZUDY-SOJAK A.
EMBODIED AND IMAGINATIVE DIMENSIONS IN NAOMI KLEIN’S NO LOGO
35. SZYMAŃSKA-CZAPLAK E.
THE ANALYSIS OF EFL COURSEBOOKS FOR THE PRESENCE OF CULTURALLY-MARKED ELEMENTS - IMPLICATIONS FOR THE TEACHING PROCESS
36. ŚCIPIEŃ T.
ROZUMIENIE TEKSTU PIOSENKI WSPOMAGANE INTERPRETACJĄ SCENICZNĄ NA PRZYKŁADZIE UTWORU „CES-GENS-L?” J. BRELA
37. ŚWIĄTEK M.
CZY I JAK TESTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ LEKSYKI NA EGZAMINACH CERTYFIKATOWYCH
38. TWARDO S.
KORPUSY TEKSTOWE A TWORZENIE MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
39. WOLSKI P.
NAUCZANIE JĘZYKA POPRZEZ PLATFORMĘ E-LEARNINGOWĄ – SPOJRZENIE KONSTRUKTYWISTYCZNE
40. WOŹNIAK M.
WYKORZYSTANIE TEKSTÓW LITERACKICH NA PÓŁ-INTERNETOWYCH KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO
41. WRÓBLEWSKI K.
CROSS-DOCKING – KŁOPOTLIWY TERMIN Z DZIEDZINY MARKETINGU, TRANSPORTU I LOGISTYKI
42. WYSZPOLSKA K.
MYŚLEĆ W OBCYM JĘZYKU – BARIERA CZY MOTYWACJA? PRZYKŁAD JĘZYKA ORIENTALNEGO
43. ZIELIŃSKA L.
ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA NAUCZANIA JĘZYKÓW W UCZELNIACH EKONOMICZNYCH W DOBIE EUROPEIZACJI I GLOBALIZACJI
44. ŻYŁKO-GROELE M.
NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z ELEMENTAMI HISTORII KULTURY I MUZYKI OPERA ZA TRZY GROSZE BERTOLDA BRECHTA I KURTA WEILLA.
45. KIEŁB-STARCZEWSKA E.
INSPIRACJE POZNAWCZE I BADAWCZE DLA NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH PŁYNĄCE Z OSIĄGNIĘĆ INNYCH NAUK

Instytucje wspierające konferencję

Pearson Language Tests ITAMAR UK_Crest PWN HueberPolska langenscheidt LektorKlett PTKholding Macmillan Polska Oxford University Press Longman Poltext
Cukiernia ROMEX Cukiernia A.Kobzik Kwiaciarnia Glor