język PL / EN language

Organizatorzy XXIV Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” w Zakopanem zapraszają na kolejne spotkanie wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianymi problemami budowy i eksploatacji maszyn roboczych.

Organizatorzy Konferencji mają nadzieję, że podobnie jak na poprzednich spotkaniach, Konferencja będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów i współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi i przedstawicielami przemysłu.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Patronat nad konferencją

Instytucje wspierające konferencję