Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Redakcja

"MODELOWANIE INŻYNIERSKIE" jest wydawane cztery razy w roku i redagowane przez Zespół Redakcyjny w składzie:

Redaktor naczelny: Arkadiusz Mężyk

Tel. (0-32) 237 16 46

Zastępca Redaktora Naczelnego: Sławomir Duda

Sekretarz redakcji: Ewa Opoka - przewodnicząca
Tel. (0-32) 237 15 33
Krzysztof Kawlewski - zastępca przewodniczącego

Redaktor techniczny: Grzegorz Gembalczyk

Członkowie redakcji:
Jerzy Bajkowski
Tadeusz Chmielniak
Sławomir Kciuk
Krzysztof Magnucki
Ewa Majchrzak
Bohdan Mochnacki
Andrzej Seweryn

Adres Redakcji:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddział Gliwice
ul.Konarskiego 18 A
44-100 Gliwice
tel. +48 32 237 16 46, +48 32 237 15 33
fax +48 32 237 13 09
e-mail: ewa.opoka@polsl.pl