Modelownie In┐ynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddzia│ Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Rada Naukowa

Witold Gutkowski
Jorge Ambrˇsio (Portugalia)
Jˇzef Giergiel
Tadeusz Glinka
Wojciech Gutowski (Australia)
Petr Horyl (Czechy)
Janusz Kowal
W│odzimierz Kurnik
Krzysztof Marchelek
Franck Morel (Francja)
Jind°ich Petru╣ka (Czechy)
Jerzy Žwider
Vladimir Zeman (Czechy)
Jaroslav Zapomýl (Czechy)