Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW PRZYSYŁANYCH DO PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE "MODELOWANIE INŻYNIERSKIE"

  1. Wszystkie prace przysłane do publikacji w „Modelowaniu Inżynierskim” są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, niepozostających w relacjach osobistych lub podległości zawodowej z autorami.
  2. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
  3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do druku lub odrzucenia.
  4. W wypadku, gdy opinie recenzentów są rozbieżne (jedna pozytywna, druga negatywna), redakcja wysyła artykuł do trzeciego recenzenta.
  5. Recenzenci mogą zastrzec sobie prawo do ponownego zaopiniowania pracy po wprowadzeniu zasugerowanych poprawek.
  6. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane, natomiast raz w roku podaje się do publicznej wiadomości wykaz nazwisk recenzentów współpracujących z redakcją.