Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 9 / zeszyt 40 / grudzień 2010


Spis Treści
1. Bajkowski J., Pyrz M., Zalewski R.
Modelowe badania prototypu tłumika magnetoreologicznego

2. Bartoszek M., Fedorowicz J.
Analiza wpływu zmian geometrii na pracę obciążonego ustroju ścianowego w modelu sprężysto – plastycznym z degradacją

3. Buchacz A., Wróbel A., Majzner M.
Doświadczalna metoda identyfikacji naprężeń w kompozytach

4. Chlewicki W., Baniukiewicz P., Chady T., Brykalski A.
Computed radiography system with defect detection algorithms based on limited 3d reconstruction view

5. Chrzczonowski A., Jesionek K.
Analiza turbinowego układu regazyfikacji pracującego według obiegu Rankine’a

6. Czapla T., Pawlak M.
Zastosowanie metod optymalizacji w doborze cech geometrycznych karbu odciążającego

7. Czubak P.
Rewersyjny przenośnik wibracyjny

8. Dembowski P., Jankowski R., Zembaty Z.
Modelowanie odpowiedzi odłącznika wysokiego napięcia SGF 123 podczas trzęsienia ziemi

9. Frąckowiak P.
Modelowanie procesu technologicznego kształtowania uzębień stożkowej przekładni spiroidalnej

10. Frąckowiak P.
Uzębienia czołowe o łukowo – kołowej linii zębów kształtowane narzędziem jednoostrzowym

11. Gołaś A., Olszewski R., Wołoszyn J.
Modelowanie rozkładu temperatury i przepływu czynnika grzejnego w grzejniku aluminiowym

12. Hanuszkiewicz-Drapała M.
Wpływ długości rur poziomego gruntowego wymiennika ciepła na funkcjonowanie układu grzewczego z pompą ciepła sprężarkową parową

13. Jamroziak K., Bocian M., Kulisiewicz M.
Przykłady zastosowań nieklasycznych modeli sprężysto-tłumiących w procesie uderzenia balistycznego

14. John A., Kokot G., Duda M.
Modelowanie i analiza wytrzymałościowa stawu biodrowego człowieka przed operacją kapoplastyki i po niej

15. John A., Musiolik A.
Analiza kinematyczna palców ręki

16. Kaczmarczyk J.
Modelowanie uszkodzeń pojawiających się na nożu podczas cięcia na gilotynie

17. Krasoń W.
Symulacja działania mostu nożycowego w warunkach specjalnych

18. Krzysiak A.
Modelowanie zrzutu podwieszeń w tunelowych badaniach aerodynamicznych

19. Kuciej M.
Temperatura i naprężenia termiczne w elementach ciernych podczas hamowania

20. Lubecka M.
Analiza statyczna konstrukcji mostów extradosed w fazie betonowania wspornikowego

21. Michalczyk J., Czubak P.
Przyczyny błędów w oszacowaniu amplitud maksymalnych w rezonansie przejściowym

22. Mietła A., Iwaniec M.
Praktyczne aspekty wykorzystywania systemów rozpoznawania mowy opartych na HMM

23. Mosdorf R., Wyszkowski T.
Modelowanie synchronizacji odrywania się pęcherzy gazowych z dwóch sąsiadujących cylindrycznych dysz

24. Okulik T., Powałka B., Marchelek K.
Dynamika układu prowadnicowego montowanego z wykorzystaniem warstwy tworzywa EPY

25. Perkowski D. M., Matysiak S. J., Kulchytsky-Zhyhaiło R.
Zagadnienia brzegowe termosprężystości dla kompozytów warstwowych o brzegach prostopadłych do uwarstwienia

26. Sapiński B.
Elektromagnetyczne przetworniki energii drgań amortyzatora magnetoreologicznego

27. Snamina J.
Symulacja rozpraszania energii drgań w trójwarstwowej belce z cieczą MR

28. Stefański A., Wojewoda J., Chudzik A., Kapitaniak T.
Hiperboliczne cechy atraktorów układów samowzbudnycH

29. Świaczny M., Hanuszkiewicz-Drapała M.
Analiza termodynamiczna rurowych gruntowych wymienników ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego

30. Trawiński T.
System pozycjonowania głowic pamięci masowej z przegubami pryzmatycznymi

31. Wanat I., Iwaniec M.
Tworzenie modelu akustycznego na potrzeby weryfikacji mówcy przy użyciu ukrytych modeli Markowa

32. Wróbel J., Jarczewski P.
Modelowanie w formalizmie relacyjnych baz danych do wspomagania nietypowych prac diagnostycznych

33. Zachwieja J.
Wyważanie wirnika sztywnego z luzem między łożyskiem i obudową

34. Zalewski R.
Efekt skali dla specjalnych struktur granulowanych poddanych próbom jednoosiowym

35. Zalewski R.
Modelowe badania właściwości mechanicznych specjalnych struktur granulowanych w aspekcie możliwości ich zastosowania w wybranej grupie ortez ortopedycznych

36. Żak B.
Wpływ funkcji aktywacji neuronu na jakość modelowania ruchu okrętu z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych