Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 8 / zeszyt 39 / czerwiec 2010


1. Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.
Problemy inkrustacji przy zatłaczaniu wykorzystanych wód termalnych

2. Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.
Problemy korozji przy zatłaczaniu wykorzystanych wód termalnych

3. BOŁTUĆ A., Zieniuk E.
Zastosowanie PURC do rozwiązywania płaskich liniowych zagadnień teorii sprężystości z uwzględnieniem sił masowych na wielokątnych obszarach

4. Brzozowski K., Nowak A.
Weryfikacja obliczeniowa hybrydowej metody elementów skończonych

5. Buchacz A., Gałęziowski D.
Bezwymiarowe transformacje i retransformacje w syntezie mechatronicznych układów drgających

6. Buchacz A., PłaczeK M.
Weryfikacja dokładności metody przybliżonej Galerkina w modelowaniu i badaniu drgających układów mechatronicznych

7. Gacek J., Mazur P.
Modelowanie i badania doświadczalno-teoretyczne właściwości dynamicznych naboju granatnikowego z siatkowym pociskiem obezwładniającym

8. Gessner A., Staniek R.
Modelowanie i obróbka uzębienia płaskiej dwuskokowej przekładni spiroidalnej

9. Golewski G. L., Sadowski T.
Model betonu z uszkodzeniem w ujęciu mezomechanicznym

10. Gołdasz J.
High-frequency model of monotube shock absorbers

11. Gołdasz J., Knapczyk M.
Dynamics of a quarter car system with amplitude selective damping

12. Hein R., Orlikowski C.
Application of the distributed transfer function method and the rigid finite element method for modelling of 2-D and 3-D systems

13. Icha A.
Statystyczny opis turbulencji geofizycznej

14. Kazberuk A.
Współczynniki intensywności naprężeń w szczelinach w wierzchołku zaokrąglonego karbu V

15. Kosmol J., Lehrich K.
Model cieplny elektrowrzeciona

16. Lipiński K.
Równania więzów pomiędzy układem wieloczłonowym i modelem złożonym z elementów skończonych

17. Markowski T., Budzik G., Pacana J.
Kryteria doboru modelu numerycznego do obliczeń wytrzymałościowych walcowej przekładni zębatej metodą MES

18. Markowski T., Budzik G., Pacana J., Sobolak M.
Modelowanie obciążeń mechanicznych kół zębatych o nietypowych zarysach z zastosowaniem MES

19. Matuszak M., Powałka B.
Wybrane problemy badawcze właściwości dynamicznych obrabiarki do mikroskrawania

20. Parus A., Marchelek K., Domek S., Hoffmann M.
Podniesienie wibrostabilności w procesie skrawania z zastosowaniem eliminatora piezoelektrycznego

21. Podolski T., Kroczak J., Dudziak M.
Aspekty projektowania pasowań w połączeniach osiowosymetrycznych

22. SapińskI B., Martynowicz P., Jastrzębski Ł.
Symulacja układu redukcji drgań z tłumikiem magnetoreologicznym i elektromagnetycznym przetwornikiem energii

23. Snamina J., Sapiński B., Romaszko M.
Modelowanie belki z cieczą magnetoreologiczną metodą elementów skończonych

24. Tomczyk A.
Stempel paraboliczny kontaktujący się z powierzchnią półprzestrzeni osłabionej szczeliną brzegową

25. Wilczyński A. P.
Metoda wyznaczania funkcji lepkosprężystości jednokierunkowych polimerowych kompozytów włóknistych

26. Zielnica J.
Chwilowe i szczątkowe naprężenia hartownicze w cylindrycznych elementach maszyn

27. Zieniuk E., Szerszeń K.
Numeryczne obliczanie osobliwych całek powierzchniowych dla zagadnień przestrzennych w PURC