Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 7 / zeszyt 38 / grudzień 2009


1. Badyda K., Niewiński G. M.
Analiza możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni

2. Buchacz A., Gałęziowski D.
Zadanie odwrotne jako projektowanie mechatronicznych układów drgających

3. Dzitkowski T.
Synteza rozgałęzionych układów napędowych z uwzględnieniem tłumienia

4. Gzik M.
Wykorzystanie metod nowoczesnej diagnostyki medycznej do identyfikacji sił mięśniowych w kręgosłupie szyjnym człowieka

5. Gzik M., Wolański W., Tejszerska D.
Badania eksperymentalne sposobów mocowania śrub stabilizacji kręgosłupa

6. Gzik M., Tejszerska D., Wolański W., Gzik-Zroska B., Larysz D., Mandera M.
Komputerowe wspomaganie planowania zabiegu korekcji trigonocefalii u dzieci

7. Hanuszkiewicz-Drapała M.
Modelowanie zjawisk cieplnych w gruntowych wymiennikach ciepła pomp grzejnych z uwzględnieniem oporów przepływu czynnika pośredniczącego

8. Icha A.
Matematyczne aspekty opisu turbulencji

9. Jaroszewicz A.
Modelowanie i symulacja dynamiki lotu entomoptera

10. Krasowski P.
Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym smarowanym olejem mikrpolarym

11. Krasowski P.
Prędkość przepływu oleju w szczelinie łożyska przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu

12. Kucypera S.
Połączenie metody eksperymentalnej i odwrotnej przewodzenia ciepła do estymacji właściwości cieplnych materiałów kompozytowych

13. Kucypera S.
Zastosowanie metody hybrydowej do rozwiązania zagadnienia odwrotnego wykorzystanego w wyznaczaniu kierunkowch właściwości cieplnych ciał ortotropowych - optymalizacja eksperymentu

14. Małachowski J.
Dynamiczna reakcja elementu rurociągu na działanie fali detonacyjnej

15. Mocek P.
Przewidywanie struktury przepływów wielofazowych w cyrkulacyjnym palenisku fluidalnym

16. Nosarzewska M., Zboiński G.
Efektywność przejściowych elementów skończonych w hierarchicznym modelowaniu struktur złożonych

17. Okulik T., Powałka B., Marchelek K.
Parametry sztywnościowe i dyssypacyjne posadowienia tocznej szyny prowadnicowej na warstwie tworzywa EPY

18. Paczos P.
Badania doświadczalne utraty stateczności belek cienkościennych o przekrojach ceowych

19. Pauk J., Derlatka M.
Antropomretria stopy płasko-koślawej

20. Pauk J., Ihnatouski M.
Analiza rozkładu nacisków pod stopą podczas chodu człowieka

21. Przybylski J., Gąsiorski G.
Zastosowanie piezoelektryków do generowania sił wewnętrznych w układach nieliniowych

22. Przybylski J., Sokół K.
Wpływ siły piezoelektrycznej na częstość drgań kolumny nieliniowej z prętem piezoceramicznym

23. Romaniak K.
Nowe metody syntezy strukturalnej łańcuchów kinematycznych o zerowej liczbie stopni swobody

24. Szczepaniak P.
Modelowanie ruchu w zjeżdżalniach wodnych. Symulacja komputerowa i jej weryfikacja doświadczalna

25. Szmidla J., Wawszczak A.
Drgania swobodne kolumn o optymalnym kształcie ze względu na wartość obciążenia krytycznego poddanych obciążeniu eulerowskiemu

26. Szusta J., Seweryn A.
Kumulacja uszkodzeń w warunkach złożonych obciążeń niskocyklowych cz.I. Badania doświadczalne

27. Szusta J., Seweryn A.
Kumulacja uszkodzeń w warunkach złożonych obciążeń niskocyklowych cz.II. Model obliczeniowy

28. Świder J., Jasiulek D., Jaszczyk Ł., Prostański D., Stankiewicz K.
Koncepcja wirtualnego prototypowania adaptacyjnego układu sterowania kombajnu chodnikowego

29. Świtoński E., Głowacka-Kwiecień A., Jochymczyk K., Jureczko P., Łosień T.
Pomiar potencjałów czynnościowych mięśni u dzieci metodą EMG

30. Tejszerska D., Gzik M., Wolański W., Gąsiorek D., Gzik-Zroska B.
Interaktywne urzadzenia do rehabilitacji kończyn dolnych

31. Trojnacki M.
Modelowanie i programowanie ruchu robota hybrydowego po schodach

32. Wawrzynek A., Mrozek M., Mrozek D.
Analiza dynamiczna zastępczych, płaskich modeli budynków o różnej liczbie kondygnacji

33. Wawrzynek A., Mrozek M., Mrozek D.
Pozasprężysta numeryczna analiza murów wzmocnionych matami węglowymi

34. Wieczorek B.
Rozwiązania podstawowe quasi-statycznego zagadnienia termodyfuzji sprężystej w ośrodku o właściwościach mikropolarnych

35. Wieczorek B.
Zagadnienie cieplno-dyfuzyjne w materiale o mikropolarnej strukturze

36. Wolański W., Tejszerska D.
Analiza biomechaniczna odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka w sytuacji zastosowania stabilizacji

37. Wróbel G., Kaczmarczyk J., Stabik J., Rojek M.
Model numeryczny do symulacji degradacji kompozytu polimerowego

38. Zalewski R.
Numeryczna metodyka identyfikacji modelu Chaboche'a na podstawie badań eksperymentalnych specjalnych struktur granulowanych

39. Żółkiewski S.
Podatność dynamiczna obustronnie podpartej belki z tłumieniem w ruchu unoszenia