Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 5 / zeszyt 36 / grudzień 2008


1. Badyda K., Krawczyk P.
Modelowanie kinetyki słonecznego suszenia osadów ściekowych w warunkach doby wzorcowej

2. Baranowski L., Gacek J.
Wpływ asymetrii masowej pocisków wirujących na ich rozrzut

3. Błachowski B., Gutkowski W.
Dyskretna optymalizacja konstrukcji sterowana zmiennymi stanu

4. Bobrowski M., Grynkiewicz-Bylina B., Gzik M., Lewin-Kowalik J., Marcol W., Tejszerska D., Ślusarczyk W.
Stanowisko do badań nad regeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym

5. Bogusławski A., Drobniak S., Tyliszczak A.
Turbulencja - od losowości do determinizmu

6. Derlatka M., Pauk J.
Analiza sił reakcji podłoża u dzieci ze stopą płasko-koślawą

7. Dymarek A., Dzitkowski T., Gwóźdż A.
Synteza układów belkowych ze względu na żądane widmo częstości

8. DzitkowskI T., Dymarek A.
Projektowanie układów napędowych maszyn ze względu na widmo częstości

9. Fic A., Ostrowski Z.
Zastosowanie techniki POD do identyfikacji prędkości wody gruntowej w obszarze zamrażania gruntu na podstawie pomiarów temperatury

10. Gancarczyk T., Harlecki A.
Analiza drgań elementów rurowych parownika wywołanych cyklicznymi uderzeniami

11. Giergiel J., Kurc K.
Identyfikacja modelu matematycznego robota inspekcyjnego

12. Giergiel M., Małka P.
Bezprzewodowe systemy komunikacji w sterowaniu robotów

13. Giergiel J., Tutak S. J.
Manipulator do ćwiczeń kończyny górnej

14. Grzesikiewicz W., Zbiciak A.
Modelowanie charakterystyki konstytutywnej materiału SMA z uwzględnieniem lepkości

15. Gzik M.
Identyfikacja oraz analiza wpływu sił mięśniowych na oddziaływania w kręgosłupie szyjnym człowieka

16. Gzik-Zroska B., Tejszerska D.
Dobór optymalnej grubości płytki stabilizującej wykorzystywanej w metodzie Nussa

17. Hendzel Z., Nawrocki M.
Neuronowa identyfikacja manipulatora SCORBOT

18. Icha A.
Przybliżenie bezpośredniego oddziaływania w problemie konwekcji turbulentnej

19. John A., Wysota P.
Modelowanie zmian osteoporotycznych z wykorzystaniem obrazów z tomografii komputerowej

20. Kaczmarczyk J.
Modelowanie przepływu ciepła w czasie przecinania blach stalowych na gilotynie

21. Kołodziejczyk K., Blajer W.
Eksperymentalna weryfikacja sterowania programowego dźwignicy realizującej zadany ruch ładunku

22. Korycki R.
Identyfikacja kształtu w dyfuzji przeciwkierunkowej w tekstyliach kompozytowych

23. Kosma Z., Motyl P.
Optymalizacja algorytmów wyznaczania ruchu cieczy lepkiej metodą dekompozycji pola prędkości

24. Kosma Z., Noga B.
Optymalizacja algorytmów wyznaczania ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości

25. Kowaleczko G., Krzonkalla J., Nowakowski M.
Modelowanie lotu samolotu transportowego z uwzględnieniem zmiennych obciążeń atmosferycznych

26. Krasowski P.
Nośność płaskiego łożyska ślizgowego przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu

27. Krasowski P.
Wyznaczanie charakterystyk układu liniowego przy rezonansie przejściowym

28. Lipiński K.
Sztywne elementy skończone w modelowaniu drgań wirującej belki napędzanej silnikiem prądu stałego zasilanym z prostownika tyrystorowego

29. Makowski M., Grzesikiewicz W.
Modelowanie drgań układu mechanicznego ze sterowanymi amortyzatorami

30. Mańka I., Tejszerska D.
Budowa modeli przestrzennych kręgosłupa człowieka z uwzględnieniem skoliozy przy użyciu programu BIO3DMODEL

31. Martynowicz P.
Drgania płaskiego modelu magnetoreologicznego zawieszenia pojazdu - analiza i sterowanie

32. Michnik R., Jurkojć J., Rak Z., Mężyk A., Paszenda Z., Rycerski W., Janota J., Brandt J.
Analiza kinematyki ruchów kończyny górnej podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych metodą PNF

33. Przybylski J., Gąsiorski G., Sokół K.
Stateczność kolumny przegubowej z aktuatorami piezoelektrycznymi

34. Przybylski J., Sokół K.
Analiza statyczna kolumny z dodatkowym prętem piezoceramicznym

35. Rak Z.
Analiza dynamiczna elektromechanicznego układu napędowego ze sterowaniem wektorowym

36. Romanowicz M., Seweryn A.
Zastosowanie mikromechaniki do modelowania zniszczenia drewna w wyniku ściskania w poprzek włókien

37. Szczepanik M., Stabik J., Wróbel G., Wierzbicki Ł.
Wykorzystanie systemów termowizyjnych do badań materiałów polimerowych

38. Świder J., Herbuś K.
Komputerowy system SWM wspomagający modelowanie zorientowane na symulację ruchu

39. Trzeciak Z., Skalski K., Sowiński T., Kałużyńska K., Borkowski P.
Przedoperacyjne i pooperacyjne planowanie zabiegu ortopedycznego stawu kolanowego i jego rehabilitacja

40. Wiśniewski J., Dems K.
Optymalna modyfikacja kształtu osi włókien w strukturach kompozytowych

41. Wodecki J.
Wpływ węglików pierwotnych na inicjację mikropęknięć w stali szybkotnącej

42. Zalewski R., Bajkowski J.
Analogie i różnice właściwości cieczy magnetoreologicznych oraz granulatów umieszczonych w przestrzeni z podciśnieniem

43. Zielnica J., Jurkowska B.
Stan naprężeń i przemieszczeń w ciśnieniowych łącznikach elastycznych

44. Żółkiewski S.
Model matematyczny obracających się tłumionych belek podatnych

45. Buchacz A., Płaczek M.
Drgania układu mechatronicznego z uwzględnieniem ścinania warstwy łączącej

46. Guzik A., Michnik R., Jurkojć J., Czapla K.
Ocena sprawności fizycznej studentów z wykorzystaniem matematycznego modelu kończyny dolnej człowieka

47. Kaliński W., Świder J.
Sprzężone drgania słupa oświetleniowego

48. Korycki R.
Identyfikacja grubości walca głównego prasownicy przy sprzężonym przewodzeniu masy i ciepła

49. Niewiński G. M.
Model matematyczny turbozespołu parowego

50. Paczos P.
Badanie stanów zakrytycznych otwartych powłok stożkowych z wykorzystaniem systemu ABAQUS

51. Panas A. J., Chachurski R., Frant M., Fafiński T.
Modelowanie przepływu w gaźniku silnika lotniczego do określenia zagrożeń oblodzeniowych

52. Panas A. J., Fafiński T.
Analiza porównawcza wybranych modeli ruchu cząstki sferycznej w jednowymiarowym przepływie dwufazowym