Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżnierskie - tom 41 / zeszyt 72 / marzec 2020

Modelling in Engineering - Vol 41 / No 72 / March 2020


Spis Treści

1. Damian Gąsiorek, Rafał Napierała, Mariusz Pawlak
Koncepcja metodologii badań naczep samochodowych
The concept of research methodology of semi-trailers vehicles

2. Marcin Januszka, Maciej Kaczor, Rafał Napierała
Symulator warunków drogowych MTS 320 ROAD SIMULATOR jako nowoczesne narzędziedo badania naczep i przyczep
Simulator of road conditions MTS 320 ROAD SIMULATOR as a modern researching tool for semi-trailers and trailers

3. Krzysztof Kosiuczenko, Przemysław Simiński
Próba numerycznego oszacowania wytrzymałości drewnianej zapory drogowej
Numerical test of estimating the strength of wood road barriers

4. Jakub Kosmol, Izabella Krucińska, Sławomir Sztajnowski
Projekt i realizacja systemu do zarządzania procesem obróbki termicznej wyrobów haftowanych poprzez zastosowanie metody spektroskopii absorpcyjnej w bliskiej podczerwieni (Near IR)
Design and implementation of the system for the heat treatment process management of embroidered products by using the near ir absorption spectroscopy method

5. Daniel Jaszcz, Grzegorz Motrycz
Obliczanie prędkości wylotowej na podstawie średniego punktu trafienia
Calculation of the outlet speed from the average hit point