Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżnierskie - tom 40 / zeszyt 71 / czerwiec 2019

Modelling in Engineering - Vol 40 / No 71 / June 2019


Spis Treści

1. Wiesław Barnat
Wybrane sposoby opisu modelu człowieka obciążonego dynamicznie
Some ways of human model description loaded dynamic

2. Łukasz Bołoz
Generowanie parametrycznych modeli organów frezujących kombajnów ścianowych
Generating of parametric models of cutting drums for longwall shearers

3. Andrzej Burghardt, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Wojciech Łabuński
Wyznaczanie pozycji i orientacji łopatki w procesie zrobotyzowanego szlifowania
Determination of the position and orientation of the blade in the process of robotic grinding

4. Krzysztof Jamroziak, Mateusz Piesiak, Karol Wachtarczyk
Koncepcja i analiza możliwości mapowania ruchomych obiektów na bazie wizyjnego systemu linijkowego
The concept and analysis of the possibility of mapping moving objects with system using line-scan camera

5. Mateusz Konieczny, Henryk Achtelik, Grzegorz Gasiak
Wpływ warunków brzegowych na identyfikację obszarów maksymalnych naprężeń w kołowych płytach perforowanych obciążonych siłą skupioną
Influence of bonduary conditions on the indentification of maximum stresses zones in circular perforated plates loaded with concentrated force

6. Krzysztof Kosiuczenko, Robert Sosnowicz
Numeryczna identyfikacja parametrów wytrzymałościowych haka czołgu
Strength parameters? numerical identification of battle tank hook

7. Jerzy Lewiński, Tomasz Gazdulski
Optymalizacja zamocowania i wspomagania ruchu pionowej ściany zamykającej przestrzeń ładowną
Optimization of attachment and assisted motion of a vertical wall closing the cargo area

8. Karolina Łagoda
Naprężenia styczne w zginanej belce dwuwarstwowej badania analityczne
Shear stress in layered elements modeling the distribution while bending

9. Mateusz Muszyński
Badania symulacyjne wpływu sprężystych deformacji promieniowych obrotowego pierścienia na siły kontaktowe w łożysku skośnym
Simulation tests of the influence of elastic radial deformations of the rotating ring on the contact forces in angular bearing

10. Rafał Robak
Mechanical optimization with artificial immune system
Optymalizacja z wykorzystaniem sztucznych systemów immunologicznych

11. Tomasz Szwarc, Włodzimierz Wróblewski, Tomasz Borzęcki
Modelowanie przepływu w olejowym separatorze turbinowego silnika lotnicznego
Numerical simulation of cyclone used in aircraft turbine engine

12. Paweł Wątroba, Damian Gąsiorek
Analiza zderzenia klatki kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego „Impuls I” z zastosowaniem szybkiej kamery
Analysis of crash test of „Impuls I” electric multiple unit driver's cab by using high speed cameras