Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 4 / zeszyt 35 / czerwiec 2008

1. Dems K., Radaszewska E.
Optymalne projektowanie konstrukcji kompozytowej obciążonej termicznie z wykorzystaniem algorytmu gradientowego

2. Dziatkiewicz G.
Rozwiązywanie zadań brzegowych liniowej piezoelektryczności pośrednią metodą trefftza

3. Fedeliński P.
Modelowanie komputerowe prób pękania przy obciążeniu dynamicznym

4. Górski R.
Analiza modalna wzmocnionych tarcz metodą elementów brzegowych

5. Gutowski P., Leus M., Parus A.
Badania doświadczalne wpływu drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę tarcia

6. Jesionek K., Goliński J.
Model przepływu i wymiany ciepła w ożebrowanej współprądowej komorze spalania

7. Kohut P., Giergiel M.
Optyczny pomiar amplitudy drgań maszyn wibracyjnych

8. Kosmol J., Wilk P.
Próba optymalizacji korpusu obrabiarki z zastosowaniem mes i algorytmu genetycznego

9. Krasoń W., Małachowski J.
Symulacje numeryczne wybranego testu laboratoryjnego podwozia głównego

10. Leus M., Gutowski P.
Czynniki determinujące obniżenie siły tarcia w ruchu ślizgowym w obecności drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych

11. Małachowski J.
Badanie oddziaływania detonacyjnego na rurę

12. Pajor M., Okulik T., Marchelek K., Chodźko M.
Badania własności dynamicznych układów korpusowych obrabiarek w procesie projektowo-konstrukcyjnym

13. Pajor M., Parus A., Bodnar A., Hoffmann M.
Badania symulacyjne układu napędu posuwowego trzyosiowego centrum obróbkowego

14. Przybyłowicz P., Szmidt T.
Magnetyczne tłumienie drgań oscylatora harmonicznego

15. Ptaszny J., Fedeliński P.
Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów obciążonych siłami objętościowymi

16. Taranenko W., Taranenko G., Szabelski J., Swić A.
Identyfikacja układu dynamicznego szlifowania wałów o małej sztywności

17. Wegner T., Kurpisz D.
Wykorzystanie podstawowych praw fizyki w modelowaniu właściwości mechanicznych materiału

18. Wolański W., Tejszerska D.
Analiza numeryczna powstawania urazów kręgosłupa szyjnego

19. Zalewski R., Bajkowski J.
Wpływ podciśnienia na charakter zjawiska relaksacji naprężeń specjalnych struktur granulowanych w próbach jednoosiowego ściskania

20. Zieniuk E., Bołtuć A.
Analiza efektywności purc w porównaniu z klasycznymi metodami komputerowymi na bazie praktycznych przykładów modelowanych równaniami naviera-lamego

21. Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.
Optymalizacja kształtu wielokątnych obszarów modelowanych równaniami naviera-lamego na podstawie purc i algorytmów genetycznych

22. Zubrzycki J., Draczow O., Taranenko W., Taranenko G.
Model matematyczny układu dynamicznego procesu wiercenia wibracyjnego