Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżnierskie - tom 39 / zeszyt 70 / marzec 2019

Modelling in Engineering - Vol. 39 / No. 70 / March 2019


Spis Treści

1. Witold Beluch, Damian Nowak
Algorytm mrówkowy do dyskretnej optymalizacji wybranych układów mechanicznych
Ant colony optimization algorithm for discrete optimization of selected mechanical systems

2. Paweł Całka, Krzysztof Lis
Eksperymentalna analiza modalna hybrydowej belki z polimerobetonu zbrojonego
Experimental modal analysis of reinforced hybrid beam made with polymer concrete

3. Dawid Cekus, Ilona Kubik-Maciąg, Paweł Kwiatoń
Projekt i badania symulacyjne egzoszkieletu kończyny górnej
Design and simulation research of the upper-limb exoskeleton

4. Piotr Gierlak, Andrzej Burghardt, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Radosłw Sitek, Marek Goczał, Dawid Wydrzyński
Pasywna redukcja drgań wózków kolejki górskiej
Passive reduction of vibration of roller coaster cars

5. Andrzej Icha
Drogi i pojazdy - aspekty geometryczne i kinematyczne
Roads and wheels - geometrical and kinematical aspects

6. Sławomir Koniczek
Bezpieczeństwo w układach pneumatycznych. Część 1
The problem of ensuring safety level in pneumatic systems. Part 1

7. Mateusz Konieczny, Grzegorz Gasiak
Lokalizacja stref spiętrzenia naprężeń w płycie sitowej wymiennika ciepła
Location of stress concentration zones in the perforated plate on the heat exchanger

8. Krzysztof Kosiuczenko, Wiesław Barnat, Radosław Ciepielewski, Paweł Dybcio, Bogusław Jagusiak
Analiza wytrzymałościowa mes podłogowych paneli grzejnych poddanych obciążeniom eksploatacyjnym
Strength analysis of floor heating panels subjected to operating loads using fem

9. Daniel B. Nycz
Wpływ promienia łuku poziomego na wyniki testu zderzeniowego tb32 drogowej bariery ochronnej
The influence of horizontal arc radius onto results of tb32 crash test on road safety barrier

10. Krzysztof Wacławiak
Cieplne warunki brzegowe w przypadku obliczania stanu naprężenia w elementach grubościennych kotłów energetycznych
Thermal boundary conditions in case of stress calculation of thick-walled elements of power boilers

11. Jakub Kosmol
Sposób wykorzystania metody spektroskopii absorpcyjnej w bliskiej podczerwieni (near IR) w celu poprawy jakości wyrobów haftowanych
Usage of near-ir absorption spectrometry to improve the quality of embroidered products