Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelling in Engineering - Vol 38 / No. 69 / December 2018
Modelowanie Inżynierskie - tom 38 / zeszyt 69 / grudzień 2018

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Andrzej Burghardt, Paweł Obal, Piotr Gierlak, Dariusz Szybicki, Krzysztof Kurc
Detection of damage of machine tools in robot systems with the use of a 3D scanner
Wykrywanie uszkodzeń narzędzi skrawających w systemach zrobotyzowanych z wykorzystaniem skanera 3D

2. Andrzej Burghardt, Wincenty Skwarek
Robot group kinematics
Kinematyka formacji robotów

3. Miłosz Chrzan, Robert Michnik, Piotr Wodarski, Andrzej Bieniek
Determination of the loads of the skeletal-muscular system of the upper limb while walking with crutches
Wyznaczanie obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego kończyny górnej podczas chodu z kulami

4. Paweł Dunaj, Marcin Chodźko
A shaping the dynamic properties of a machine tool using experimental modal analysis dynamics
Kształtowanie właściwości dynamicznych obrabiarki z użyciem metod eksperymentalnej analizy modalnej

5. Krzysztof Jamroziak
Description of a composite material deformation by the degenerated model consisting of nonlinear elastic element
Opis deformacji laminatu kompozytowego za pomocą modelu zdegenrowanego z nieliniowym elementem sprężystym

6. Mariola Jureczko, Paweł Jureczko
Statistical analysis of impact of visual impairment on postural stability
Analiza statystyczna wpływu stopnia upośledzenia wzroku na stabilność postawy

7. Edyta Krzystała, Krzysztof Kawlewski, Sławomir Kciuk, Tomasz Machoczek, Zdzisław Rak
Experimental research of dynamic load affecting on a eod personnel during explosion
Badania doświadczalne obciążeń oddziałujących na technika sapera podczas wybuchu

8. Bartłomiej Kuś, Wojciech Klein, Sławomir Kciuk
Prototyping of local path planning algorithms for industrial mobile robots in simulation environment
Prototypowanie algorytmów generowania ścieżki lokalnej dla przemysłowych robotów mobilnych w środowisku symulacyjnym

9. Paweł Łój
Exploitation of rotary vane vacuum pumps
Eksploatacja rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych

10. Marek Płaczek, Łukasz Piszczek
The method for tests of emergency stopping of industrial robots
Metoda badania zatrzymania awaryjnego robotów

11. Jakub Słoniewski
Vibration model applied in failure mode detection of shock absorbers
Model drgań stosowany w detekcji uszkodzeń amortyzatorów