Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 37 / zeszyt 68 / wrzesień 2018

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki, Krzysztof Kurc, Paweł Obal, Magdalena Muszyńska
Dobór parametrów systemu zrobotyzowanego z układem kontroli siły
Parameter selection of robotized system with force control

2. Radosław Ciepielewski, Paweł Dybcio, Malwina Trzaska, Wiesław Barnat
Modelowanie dynamicznego oddziaływania płynu na ściany zbiornika wozu ratowniczo-gaśniczego
Modeling of dynamic liquid influence on walls of the firetruck tank

3. Kail Czupryna1a, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała
Wpływ produkcji ciepła na parametry pracy bloku jądrowego z reaktorem wodnym wrzącym
Influence of heat production on operation parameters of nuclear unit with boiling water reactor

4. Piotr Dukalski, Bartłomiej Będkowski, Andrzej Urbaś, Krzysztof Augustynek, Krzysztof Parczewski, Henryk Wnęk
Analiza dynamiki tylnego układu zawieszenia pojazdu osobowego z napędami elektrycznymi wbudowanymi w koła
Dynamics analysis of rear suspension system of a passenger car with electric drives built in the wheels

5. Wiesław Grzesikiewicz, Michał Makowski
Zagadnienie optymalizacji w półaktywnym układzie tłumienia drgań pojazdu
Optimisation of vehicle vibration damping in a semi-active system

6. Krystian Hennek, Szymon Kołodziej, Jarosław Mamala
Wpływ nastaw regulatora położenia przepustnicy silnika zi na zużycie paliwaw cyklach jezdnych
The influence of the throttle position regulator settings in a si engine on fuel consumption in driving cycles

7. Szymon Kołodziej, Krystian Hennek, Jarosław Mamala
Wpływ sterowania położeniem przepustnicy na emisję substancji szkodliwych
The effect of throttle position control on si engine emission exhaust pollution

8. Jan Kosmol
Doświadczalne wyznaczanie sztywności kontaktowej kulek łożyskowych
Experimental identification of static contact stiffnes of ball bearing

9. Mariusz Leus
Badania doświadczalne zjawiska stick-slip i jego eliminacji w obecności drgań stycznych wzdłużnych
Experimental tests of the stick-slip phenomenon and its elimination in the presence of longitudinal tangential vibrations

10. Krzysztof Marzec
Wpływ geometrii dysz stosowanych w strumieniowych układach chłodzenia na wymianę ciepła
Surface heat transfer distribution under an array of impinging jets with various nozzle shape

11. Mateusz Muszyński
Odkształcenia promieniowe szybkoobrotowych pierścieni łożyskowych spowodowane siłami odśrodkowymi
Radial deformations in high-speed bearing rings due to centrifugal forces

12. Sebastian Pakuła
Optymalizacja masy elementów wyrównoważających w synchronicznych eliminatorach drgań
Mass optimization in automatic ball balancer

13. Paweł Paździor, Mirosław Szczepanik
Wdrożenie produkcji w zakresie połączeń termoplast-kompozyt węglowy na podstawie symulacji numerycznych
Methods of solving practical problems in thermoplastic-carbon combinations on the basis of numerical simulations

14. Paweł Stęczniewski, Piotr Przystałka
Symulator robota mobilnego uwzględniający uszkodzenia
Mobile robot simultator with fault models

15. Witold Surówka, Antoni Lis, Piotr Czubak
Analiza przenośnika wibracyjnego umożliwiającego nagłe zatrzymanie transportu
Analysis of the author's solution of the vibratory conveyor

16. Sebastian Uzny, Łukasz Kutrowski
Obciążalność rozsuniętego teleskopowego siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu wyboczenia oraz wytężenia materiału
Load capacity of a fully expanded hydraulic telescopic cylinder with consideration of buckling and the material effort

17. Kornel Warwas
Ewolucyjne metody optymalizacji w sterowaniu ruchem samochodu osobowego
An evolutionary methods to control a motion of a passenger vehicle

18. Kamil Zając
Modelowanie i symulacja próby rozciągania jednokierunkowego próbki kompozytowej GFRP w systemie MSC.MARC
Modelling and simulation of unidirectional tension test of GFRP specimen in MSC.MARC