Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 36 / zeszyt 67 / czerwiec 2018

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Wiesław Barnat, Radosław Ciepielewski, Daniel B. Nycz, Krzysztof Kosiuczenko
Modelowanie numeryczne i wstępne statyczne obliczenia wytrzymałościowe ramy pomocniczej pojazdu specjalnego ERGOTRUCK
Numerical modelling and preliminary static strength calculations of the additional frame of the ergotruck special vehicle

2. Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki, Paulina Pietruś
Zastosowanie architektury klient - serwer oraz protokołów TCP/IP do sterowania i monitorowania pracy manipulatorów przemysłowych
Application of client - server architecture and protocols TCP / IP to control and monitor industrial manipulators work

3. Paweł Całka, Krzysztof Lis
Badanie sztywności statycznej polimerobetonu w kontekście hybrydowych korpusów obrabiarek
Research of static stiffness in context of hybrid machine body

4. Sebastian Garus, Wojciech Sochacki
Modelowanie i badania wytrzymałościowe grządzieli w pługu dłutowym
Modeling and strength tests of leg in the subsoiler

5. Mariusz Leus, Paweł Gutowski
Siła tarcia i trajektorie ruchu przesuwanego ciała w obecności drgań stycznych poprzecznych
Friction force and the trajectories of the sliding body movement in the presence of transverse tangential vibrations

6. Adam Niesłony, Dżulian Agrest
Badanie efektu skali poprzez modyfikację odcinka pomiarowego próbki przy zginaniu obrotowym oraz ocena wpływu chropowatości
Research of size effect through measurement section modifications of a specimen in rotating bending load

7. Marek Płaczek, Andrzej Buchacz, Andrzej Baier, Piotr Ociepka, Krzysztof Herbuś
Walidacja modelu CAD korpusu przekładni kierowniczej ze wspomaganiem elektrycznym
Validation of the CAD model of the electric power steering worm gear housing

8. Przemysław Sperzyński, Jarosław Szrek, Artur Muraszkowski
Badania symulacyjne robota mobilnego kroczącego po schodach
Simulation researches of the mobile robot walking up the stairs

9. Krystian Szopa
Identyfikacja modelu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej z zastosowaniem techniki planowania eksperymentu
Model identification of supporting structure of overhead power line by design of experiment technique

10. Bartłomiej Szymczak, Piotr Pawełko, Arkadiusz Parus
Aktywna podtrzymka tokarska
Active lathe steady rest

11. Jerzy Wołoszyn
Badanie wpływu warunków brzegowych w symulacji procesu podziemnego magazynowania energii termicznej
Research of boundary condition influence in the simulation of borehole thermal energy storage

12. Jerzy Wołoszyn
Modelowanie transportu ciepła i masy w podziemnym sezonowym magazynie energii termicznej
Heat and mass transport modelling in the underground seasonal thermal energy storage