Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 36 / zeszyt 67 / czerwiec 2018

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Wiesław Barnat, Radosław Ciepielewski, Daniel B. Nycz, Krzysztof Kosiuczenko
Modelowanie numeryczne i wstępne statyczne obliczenia wytrzymałościowe ramy pomocniczej pojazdu specjalnego ERGOTRUCK
2. Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki, Paulina Pietruś
Zastosowanie architektury klient - serwer oraz protokołów TCP/IP do sterowania i monitorowania pracy manipulatorów przemysłowych
3. Paweł Całka, Krzysztof Lis
Badanie sztywności statycznej polimerobetonu w kontekście hybrydowych korpusów obrabiarek
4. Sebastian Garus, Wojciech Sochacki
Modelowanie i badania wytrzymałościowe grządzieli w pługu dłutowym
5. Mariusz Leus, Paweł Gutowski
Siła tarcia i trajektorie ruchu przesuwanego ciała w obecności drgań stycznych poprzecznych
6. Adam Niesłony, Dżulian Agrest
Badanie efektu skali poprzez modyfikację odcinka pomiarowego próbki przy zginaniu obrotowym oraz ocena wpływu chropowatości
7. Marek Płaczek, Andrzej Buchacz, Andrzej Baier, Piotr Ociepka, Krzysztof Herbuś
Walidacja modelu CAD korpusu przekładni kierowniczej ze wspomaganiem elektrycznym
8. Przemysław Sperzyński, Jarosław Szrek, Artur Muraszkowski
Badania symulacyjne robota mobilnego kroczącego po schodach
9. Krystian Szopa
Identyfikacja modelu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej z zastosowaniem techniki planowania eksperymentu
10. Bartłomiej Szymczak, Piotr Pawełko, Arkadiusz Parus
Aktywna podtrzymka tokarska
11. Jerzy Wołoszyn
Badanie wpływu warunków brzegowych w symulacji procesu podziemnego magazynowania energii termicznej
12. Jerzy Wołoszyn
Modelowanie transportu ciepła i masy w podziemnym sezonowym magazynie energii termicznej