Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 35 / zeszyt 66 / marzec 2018

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Aleksander Błachut, Piotr Krysiak
Modelowanie w mikro- i makroskali nawijanej rury kompozytowej
Modeling in micro- and macroscale of filament wound composite pipe

2. Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki, Paulina Pietruś
Projekt oraz oprogramowanie zrobotyzowanego stanowiska paletyzującego w środowisku offline ? implementacja algorytmów pakowania w języku rapid
Project and software palletized in the environmental software - implementation of algorithm packaging in rapid

3. Dawid Cekus, Dorian Skrobek
Optymalizacja wielokryterialna cyklu roboczego manipulatora antrompomorficznego
Multicriteria optimization of the duty cycle of anthropomorphic manipulator

4. Wojciech Danek, Damian Gąsiorek
Symulacja numeryczna zderzenia pojazdu z aluminiowym, wkopywanym słupem oświetleniowym
Numerical simulation of the car crash with aluminum, root mounted lighting column

5. Grzegorz Kowaleczko, Mariusz Pietraszek, Krzysztof Grajewski
Modelowanie i symulacja numeryczna dynamiki zrzutu bomby korygowanej
Model and simulation of dynamics of the bomb airdrop

6. Michał Kwietniewski
Analiza numeryczna wgłębiania kulek stalowych w skałę
Numerical analysis of steel spheres embedment

7. Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Paweł Bogusz, Marek Świerczewski
Walidacja badań eksperymentalnych zjawiska wybuchu z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Validation of experimental investigations on explosion with use of finite element method

8. Marta Sobkowiak, Wojciech Wolański, Edyta Kawlewska, Marek Gzik, Kamil Joszko, Mikołaj Zimny, Wojciech Kaspera
Symulacja przepływu krwi w tętnicach przy różnych prędkościach przepływu
Simulation of blood flow in arteries for different flow rates

9. Krystian Szopa
Identyfikacja uszkodzeń wielokrotnych konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem modeli zredukowanych
Multiple damage identification of mechanical constructions using reduced models

10. Jerzy Świder, Kamil Szewerda, Krzysztof Herbuś
Sposób dostrajania algorytmu sterowania wybranymi parametrami pracy przenośnika zgrzebłowego
The method of tuning the control algorithm of selected operating parameters of the afc

11. Mariusz Warzecha
Analiza porównawcza podejścia sekwencyjnego i symultanicznego w modelowaniu zjawiska zderzenia
A comparative analysis of sequential and simultaneous approach in collision modeling

12. Mateusz Wąsik, Arkadiusz Kolka, Janusz Śliwka
Symulacja odkształceń termicznych przedmiotu obrabianego na maszynie cnc przy wysokodokładnej obróbce szybkościowej
Simulation of workpiece thermal deformations during high speed and high precision machining on cnc machine

13. Marta Żyłka
Napęd pneumatyczny w systemach rehabilitacyjnych kończyn dolnych
Pneumatic drive in rehabilitation systems of lower limbs