Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 33 / zeszyt 64 / wrzesień 2017

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Marta Abrahamowicz, Mariusz Leus
Wpływ nacisków powierzchniowych i prędkości poślizgu na redukcję siły tarcia przy drganiach normalnych
The influence of contact surface normal pressures and sliding velocity on friction force reduction at normal vibrations

2. Andrzej Burghardt, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Wojciech Łabuński
Zastosowanie skanera 3d do korekcji tcp manipulatora przemysłowego
Application of a 3d scanner for robot's tcp correction

3. Artur Handke, Sławomir Wudarczyk
Modelowanie numeryczne zjawisk kontaktowych podczas chwytania i manipulowania przedmiotem przez chwytak wielopalcowy
Numerical modeling of contact phenomena during grasping and manipulating of the object by a multifinger gripper

4. Wojciech Kacalak, Zbigniew Budniak, Maciej Majewski
Analiza wpływu kolejności i zakresu sekwencyjnych przemieszczeń elementów roboczych żurawia na dokładność pozycjonowania ładunku
An analysis of the impact of a crane's working elements' sequential movements' order and range on the accuracy of load positioning

5. Adam Kulawik, Joanna Wróbel, Adam Bokota
Model numeryczny zjawisk hartowania stali narzędziowej do pracy na gorąco
The numerical model of the quenching phenomena of the hot-work tool steel

6. Zuzanna Kunicka-Kowalska
Badanie ruchu skrzydła bombus terrestris podczas lotu trzepoczącego
Study motion of bombus terrestris wing in flapping flight

7. Krzysztof Magnucki, Piotr Kędzia, Magdalena Grygorowicz, Jerzy Lewiński
Elastic buckling of a rhombic frame under in-plane load
Wyboczenie sprężyste ramy rombowej obciążonej w swej płaszczyźnie

8. Andrzej Mitura, Krzysztof Kęcik
Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem
Energy harvesting and dynamics of a pendulum vibration absorber with a semi-active suspension

9. Tomasz Okulik, Bartosz Powałka, Krzysztof Marchelek, Grzegorz Byrczek
Numeryczna analiza modalna stojaka frezarki wykonanego z wypełnionych profili stalowych
Numerical modal analysis of milling machine body made with filled steel profiles

10. Krzysztof Olejarczyk, Marcin Wikło, Kazimierz Król, Krzysztof Kołodziejczyk
Obliczenia teoretyczne oraz pomiary stanowiskowe sprawności przekładni cykloidalnej
Theoretical calculations and bench measurements efficiency of cyclo gear

11. Bartosz Przybyła, Zbigniew Zapałowicz
Zastosowanie inżynierii odwrotnej w procesie oceny stanu technicznego wirnika sprężarki promieniowej turbinowego silnika lotniczego P&W 206 B2
Application of reverse engineering in the process of assessment of the technical condition of the radial compressor rotor of the turbine aircraft engine P&W 206 B2

12. Grzegorz Spyra, Witold Beluch
System doboru mocowań zabudów samochodów ciężarowych
Computer system supporting the selection of truck body mountings

13. Witold Surówka, Piotr Czubak
Analiza stanu nieustalonego przenośnika wykorzystującego efekt eliminacji dynamicznej frahma
Unsteady state analysis of the vibratory conveyor that works due to frahm's effect

14. Grzegorz Truty, Daniel B. Nycz, Marek Ślązkiewicz
Numeryczne obliczenia wytrzymałościowe stołu adaptacyjnego do prasy
Numerical strength calculations of the adaptive table for the press

15. Sebastian Uzny, Łukasz Kutrowski
Drgania swobodne teleskopowego siłownika hydraulicznego poddanego obciążeniu eulera
Free vibrations of a hydraulic telescopic cylinder subjected to euler's load

16. Angelika Wronkowicz, Andrzej Katunin
Detection of damage initiation in composite structures subjected to self-heating based on acoustic emission
Detekcja inicjacji uszkodzeń w strukturach kompozytowych poddanych samorozgrzaniu na podstawie emisji akustycznej