Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 32 / zeszyt 63 / czerwiec 2017

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Barbara Balicka, Jacek Buśkiewicz
Wybrane zagadnienia projektowania endoprotezy hybrydowej stawu ramiennego
Chosen aspects of design of hybrid endoprosthetics of a shoulder joint

2. Wiesław Barnat
Badanie wpływu dyskretyzacji przestrzeni eulera na dokładność uzyskanych wyników
Testing the impact of discrimination of the euler domain for accuracy of obtained results

3. Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Skwira, Krzysztof Wilde, Wojciech Witkowski
Wpływ miejsca uderzenia w stalową barierę ochronną oraz uwarstwienia gruntu na wartość parametru ASI podczas testu TB11
The influence of impact location on the steel safety barrier and the stratification of the ground on the ASI value during TB11 test

4. Dawid Cekus, Ilona Kubik, Łukasz Piotrowski, Dorian Skrobek
Zastosowanie programu solidworks do prowadzenia zaawansowanych symulacji wirtualnych prototypów
The application of solidworks to conduct advanced simulations of virtual prototypes

5. Paweł Głuszek, Jarosław Jurzak, Rafał Strzelczyk
Wykorzystanie metody elementów skończonych w procesie projektowania nowego typu zabudowy pojazdów pożarniczych
The application of finite element method in a design process of a new type of a superstructure for firefighting vehicles

6. Tomasz Hermann, Marian W. Dobry
Wpływ parametrów dynamicznych rękawicy na obciążenie człowieka energią wibracyjną
Influence of parameters of glove on the human's energy load

7. Dorota Homa, Włodzimierz Wróblewski
Modelowanie struktur kawitacji przy opływie profilu
Cavitation structures modeling in case of flow over the foil

8. Jarosław Jędrysiak, Ewelina Pazera
Niestacjonarne zjawisko termosprężystości w nieperiodycznym laminacie
Non-stationary thermomechanical phenomena for non-periodic laminates

9. Marcin Kłusak, Sławomir Grygny
Zastosowanie kompozytu z rdzeniem korkowym do kabin i zabudów pożarniczych
The application of composite with cork core for cabs and superstructures of firefighting vehicles

10. Krzysztof Kotwica, Marcin Nawrocki
Wykorzystanie zaawansowanych pakietów komputerowych do wspomagania projektowania, modelowania oraz badań symulacyjnych maszyn górniczych
Usage of advanced computer programs to assist of engineering design, modeling and simulation of mining machines

11. Piotr Krysiak, Aleksander Błachut
Badanie rozkładu naprężeń w wielowarstwowej rurze kompozytowej
The investigation of the stress distribution in a multilayer composite pipe

12. Jakub Marczak, Jarosław Jędrysiak
Drgania periodycznych struktur trójwarstwowych z rdzeniem Murakamiego
Vibrations of periodic sandwich structure with Murakami's type inert core

13. Olaf Popczyk
Problem odwrotny identyfikacji parametrów kinematycznych piłki golfowej w trakcie lotu
Inverse problem of determining kinematic parameters of the golf ball during flight

14. Jacek Zapłata
Modelowanie odkształceń cieplnych obrabiarki precyzyjnej metodą mes
Computing of thermal deformation of precise machine tool utilising FEM