Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 31 / zeszyt 62 / marzec 2017

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Iwona Adamiec-Wójcik, Leonard Grinke
Metoda sztywnych elementów skończonych i jej modyfikacje
Rigid finite element method and its modifications

2. Paweł Całka
Porównanie właściwości dynamicznych belki nośnej wykonanej jako odlew żeliwny i hybrydowe połączenie konstrukcji stalowej z odlewem mineralnym
Comparison of dynamic properties of cast iron supporting beam with its hybrid version - connection of steel structure and cast polymer concrete

3. Dawid Cekus, Dorian Skrobek
Poszukiwanie optymalnej trajektorii manipulatora scara z wykorzystaniem metod RRT i PSO
Searching for optimal trajectory of scara manipulator using RRT and PSO methods

4. Rafał Grzejda
Fe-modelling of a bolted lap connection using a simplified bolt model
Modelowanie mes zakładkowego połączenia śrubowego z zastosowaniem uproszczonego modelu śruby

5. Andrzej Icha
Uogónione krzywe pościgowe
Generalized pursuit curves

6. Mariola Jureczko, Piotr Błędowski
Turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu z elementami silnika turbowentylatorowego
Horizontal axis wind turbine with elements turbofan jet engine

7. Andrzej Katunin
Phenomenological analysis of self-heating effect in glass and carbon fabric reinforced polymeric composites
Analiza fenomenologiczna efektu samorozgrzania w kompozytach polimerowych wzmacnianych tkaniną szklaną i węglową

8. Jan Kosmol
Modelowanie hybrydowych korpusów obrabiarek
Modeling of hybrid frames in machine tools

9. Marek Krawczuk, Grzegorz Redlarski, Janusz Siebert, Aleksander Pałkowski, Piotr M. Tojza, Gustaw Rzyman
Analiza dokładności formuł do wyznaczania powierzchni ciała człowieka
Accuracy analysis of formulas to compute body surface area

10. Sylwia Łagan, Aneta Liber-Kneć
Zastosowanie modeli hipersprężystych w opisie materiału silikonowego wykorzystywanego na linery ortopedyczne poddanego obciążeniu z różną prędkością
The application of hyperelastic models for the description of silicone material used for orthopedic liners under load at different speed

11. Łukasz Reszke, Kacper Stępień, Robert Piotrowski
Projekt i wykonanie zdalnie sterowanego inspekcyjnego robota podwodnego
Project and realization of remotely controlled underwater robot

12. Gustaw Rzyman, Grzegorz Redlarski, Marek Krawczuk
Komputerowo wspomagana klasyfikacja wybranych sygnałów elektromiografii powierzchniowej
Computer-assisted classification of selected surface electromyography signals

13. Mateusz Saków, Arkadiusz Parus, Karol Miądlicki
Predykcyjna metoda wyznaczania siły w siłowym sprzężeniu zwrotnym w systemie zdalnie sterowanym
Predictive method of force determination in the force-feedback communication channel of remotely controlled system