Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 30 / zeszyt 61 / grudzień 2016

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Tomasz Czapla, Olaf Dudek
Charakterystyka dynamiczna układu napędowego pojazdów kołowych lub gąsienicowych
Kinetic characteristics drive train of wheeled or tracked vehicles

2. Wiesław Krasoń, Michał Stankiewicz
Badania eksperymentalne i numeryczne podzespołu wagonu z obrotową platformą ładunkową
Experimental and numerical tests of subassembly of railway wagon with rotatable loading platform

3. Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki
Identyfikacja modelu matematycznego robota gąsienicowego
Identification of the mathematical model of a tracked robot

4. Marcin Matuszak, Bartosz Powałka, Paweł Kochmański
Model sił skrawaniaw mikrofrezowaniu z uwzględnieniem nieliniowej zmiany współczynników oporu właściwego skrawania
Micro-milling cutting forces model including nonlinear specific cutting force

5. Łukasz Mitka, Michał Ciszewski, Andrii Kudriashov, Tomasz Buratowski, Mariusz Giergiel
Robot z laserowym czujnikiem odległości do budowy map 2D
Robot with laser scanner for 2D mapping

6. Beata Niesterowicz, Daniel Jastrzębski
Obliczenia wytrzymałościowe ramy roweru miejskiego
Calculations on city bicycle frame durability

7. Sebastian Sławski, Sławomir Duda, Tomasz Machoczek
Wyznaczanie stanu wytężenia w zgniatanych rurach cienkościennych
Determination of the state of effort in crushed thin walled pipes

8. Cyprian Suchocki, Dawid Myszka
Experimental and numerical studies on modeling mechanical properties of ausferritic ductile iron
Eksperymentalne i numeryczne badania nad modelowaniem mechanicznych własności żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego

9. Artur Wodołażski
Symulacja układu napędowego mieszadła do reaktora zbiornikowego
Simulation of the mixed drive to tank reactor