Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 29 / zeszyt 60 / wrzesień 2016

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Piotr Czajka, Piotr Frąckowiak
Nowe rozwiązania napędu tarczy stołu obrotowego NC
New solutions of gear drive in mechanism of NC rotary table

2. Rafał Hein
Dyskretno-ciągła metoda modelowania układów dynamicznych
Discrete-continuous method of dynamic systems modelling

3. Zenon Hendzel, Paweł Penar
Zastosowanie dwuosobowej gry różniczkowej o sumie zerowej do sterowania elementem mechatronicznym
Use two-person zero-sum differential game in control the mechatronic element

4. Andrzej Icha
Obliczenia symboliczne w problemie wahadła podwójnego
Symbolic computations in double pendulum problem

5. Wojciech Kacalak, Zbigniew Budniak, Maciej Majewski
Model symulacyjny żurawia samojezdnego z zapewnieniem jego stateczności
Simulation model of a mobile crane with ensuring its stability

6. Daniel B. Nycz
Modelowanie końcówek odcinka bariery SP-05/2 do zastosowania w symulacji testów zderzeniowych
Modelling of ends of SP-50/2 road barrier segment for application to crash tests simulations

7. Agnieszka Padewska, Piotr Szczepaniak, Andrzej Wawrzynek
Porównanie sił aerodynamicznych działających na połowę torusa i dwa walce o tej samej długości
Comparison of aerodynamic forces acting on a half of a torus and two cylinders of the same lenght

8. Piotr Pawełko, Bartłomiej Szymczak
Badania symulacyjne interakcji układów mechanicznego z hydraulicznym na przykładzie żurawia przeładunkowego
Symulation of interactions between mechanical and hydraulic system of loader crane

9. Janusz Szmidla, Anna Jurczyńska
Stateczność niepryzmatycznej kolumny smukłej poddanej obciążeniu siłą śledzącą skierowaną do bieguna dodatniego
Stability of non-prismatic slender column to the follower force directed towards the positive pole

10. Piotr Wodarski, Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Andrzej Bieniek, Marek Gzik
Wyznaczanie obciążeń w stawie ramiennym z wykorzystaniem przestrzennego matematycznego modelu kończyny górnej
Determination of loads in a upper limb using a spatial mathematical model

11. Jerzy Wołoszyn
Modelowanie transportu ciepła i masy w rurze gruntowego wymiennika ciepła
Heat and mass transport modeling in the ground heat exchanger pipe