Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 28 / zeszyt 59 / czerwiec 2016

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Ewa Abrahamowicz, Przemysław Orłowski
Analiza porównawcza regulatorów niecałkowitego i całkowitego rzędu w zastosowaniu do dwukryterialnego problemu sterowania wielkością zamówień dla systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw
Comparative analysis of fractional and integer orders controllers for two-criteria automatic orders control system for warehouse with variable time delay

2. Dominik Banat, Radosław J. Mania
Zastosowanie mes do weryfikacji badań zniszczenia cienkościennych profili z materiału typu FML
Application of mes in verification of thin-walled FML profiles failure tests

3. Wiesław Grzesikiewicz, Lech Knap, Michał Makowski, Janusz Pokorski
Badania doświadczalne hybrydowego napędu elektro-hydrostatycznego
Experimental investigation of an electro-hydrostatic hybrid drive

4. Arkadiusz Jamrozik
Analiza numeryczna procesu spalania w silniku hcci z egr zasilanym biodieslem
Numerical analysis of combustion in hcci engine with egr powered by biodiesel

5. Przemysław Kordowski, Wiesław Cuper, Mirosław Nowakowski
Problematyka stosowania nowoczesnych pamięci cyfrowych w systemach rejestracji parametrów lotu
Application of modern digital memory in flight data recorders

6. Adam Legwand, Konrad Perzyński, Łukasz Madej
Wykorzystanie komercyjnej aplikacji bazującej na metodzie elementów skończonych w zagadnieniach optymalizacji konstrukcji podwozia ultralekkich samolotów niekomercyjnych
Optimization of ultralight aircraft landing gear by the finite element numerical tool

7. Małgorzata Muzalewska, Marek Wyleżoł, Krzysztof Ficek
Projekt wstępny bioresorbowalnych implantów ortopedycznych do wspomagania rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Preliminary project of the bioresorbable orthopedic implants to support reconstruction of the anterior cruciate ligament

8. Piotr Paczos, Paweł Jasion, Piotr Wasilewicz, Magdalena Grygorowicz, Artur Wypych
Badania doświadczalne i analiza numeryczna utraty stateczności ściskanych belek siedmiowarstwowych
Expermental and numerical investigation elastic stability of compressed seven-leyers beams

9. Olaf Popczyk
Analiza wpływu niepewnych parametrów paliwa oraz grubości ścianki komory spalania na bezpieczeństwo użytkowania broni typu „Spud gun”
The analysis of the influence of fuel uncertain parameters and the wall thickness for safe use of the spud gun

10. Janusz Szmidla, Ilona Cieślińska-Gąsior
Wpływ parametrów podłoża winklera na stateczność modelu kolumny geometrycznie nieliniowej przy obciążeniu swoistym
an influence of parameters of the winkler elastic foundation on the stability of geometrically nonlinear column model under specific load

11. Artur Szymański, Sławomir Dykas
Ocena niestacjonarnego pola przepływowego w uszczelnieniu labiryntowym przy użyciu metod numerycznej mechaniki płynów
Unsteady flow field evaluation in labyrinth seals by means of computational fluid dynamics methods

12. Szymon Tengler, Kornel Warwas
Aktywne tłumienie siedzenia pojazdu specjalnego
Active damping of special vehicle seat