Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 27 / zeszyt 58 / marzec 2016

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Krzysztof Augustynek, Kornel Warwas
Zastosowanie metody pso w optymalizacji ruchu samochodu osobowego
An application of pso method in a motion optimization of a passenger car

2. Dawid Cekus, Dorian Skrobek
Analiza cyklu roboczego manipulatora o czterech stopniach swobody
The analysis of duty cycle of 4-dof manipulator

3. Karol Dopierała, Janusz Ćwiek, Krzysztof Labisz
Microstructure and properties evaluation of rail-steel after isothermic heat treatment
Ocena mikrostruktury i własności stali szynowej po izotermicznej obróbce cieplnej

4. Kamil Fedio, Maksym Kiełkowski, Andrzej Katunin, Wawrzyniec Panfil
Design and testing of two-wheeled robot with chaotic pendulum
Projekt i testowanie dwukołowego robota z wahadłem chaotycznym

5. Wiesław Grzesikiewicz, Lech Knap, Michał Makowski, Janusz Pokorski
Symulacyjne badania hybrydowego napędu elektryczno-hydrostatycznego
Numerical investigation of an electro-hydrostatic drive

6. Paweł Herbin,, Mirosław Pajor
Modelowanie kinematyki prostej i odwrotnej żurawia samochodowego o strukturze redundantnej z wykorzystaniem środowiska matlab
Modeling direct and inverse kinematics of loading crane with redundant degrees of freedom structure using matlab

7. Tomasz Hermann, Marian W. Dobry
Strukturalny rozdział energii w rękawicy antywibracyjnej
Structural distribution of energy inside an anti-vibration glove

8. Mariola Jureczko, Mateusz Pszenica
Wpływ wybranych parametrów procesu toczenia na chropowatość powierzchni osi kolejowych zestawów kołowych
Influence of selected turning process parameters to surface roughness of the railway wheel sets axles

9. Jan Kosmol, Kordian Stawik
Wpływ współczynnika sztywności kontaktowej i współczynnika tarcia na siły kontaktowe w łożysku tocznym
The influence of contact stiffness and friction coefficient on contact forces in angular bearing

10. Andrzej Krzysiak
Poprawki tunelowe do wyników badań modeli profili w tunelach aerodynamicznych
Reliability of the wind tunnel tests results of airfoil models

11. Rafał Lewkowicz
Modele receptorów narządu przedsionkowego człowieka oraz zjawisk fizjologicznych towarzyszących ich pobudzeniom
Models of the human vestibular system receptors and physiological phenomena accompanying their stimulation

12. Daniel Nycz
Modelowanie złączy śrubowych segmentów prowadnicy typu b bariery drogowej SP-05/2
Modelling of bolt joints of B-type guiderail segments

13. Mateusz Saków, Mirosław Pajor, Arkadiusz Parus
Estymacja siły oddziaływania środowiska na układ zdalnie sterowany ze sprzężeniem siłowym zwrotnym o kinematyce kończyny górnej
Estimation of environmental forces impact on remote control system with force-feedback and upper limb kinematics

14. Wojciech Sochacki, Marta Bold
Wpływ oporów ruchu w przegubach układu zmiany wysięgu żurawia samojezdnego na jego drgania poprzeczne
Influence of movement resistance in the supports on transverse vibration of the truck crane radius change system

15. Damian Wierzbicki, Kamil Krasuski
Metody korekcji kątów obrotu heading, pitch, roll z użyciem bezzałogowego statku powietrznego
The correction methods of heading, pitch, roll rotation angles with using UAV

16. Jerzy Wołoszyn
Badanie wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych i materiałowych na głębokość otworowego wymiennika ciepła
Research the influence of several designs and material parameters of calculated borehole heat exchanger depth

17. Jacek Zapłata, Mirosław Pajor, Kamil Stateczny
Implementacja bezprzewodowego układu kompensacji odkształceń cieplnych osi posuwu w tokarce CNC ze śrubą toczną
Implementation of the wireless setfor thermal error compensation of a CNC lathe axis driven by a ball screw