Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 25 / zeszyt 56 / wrzesień 2015

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Radosław Ciepielewski, Wiesław Barnat, Paweł Dybcio
Walidacja eksperymentalna symulacji numerycznej oddziaływania fali wybuchu 1,5 kg TNT na płytę stalową
Experimental validation of numerical simulation of detonation impact from 1.5 kg TNT on steel plate

2. Michał Grenda
Badania numeryczne utraty stateczności belek cienkościennych z profilowanym środnikiem
Numerical studies on stability loss of thin-walled corrugated web beams

3. Paweł Grudziński
Badania fundamentowych złączy śrubowych maszyn przy stałym obciążeniu normalnym i zmiennych obciążeniach stycznych Część I. Złącze śrubowe z podkładką stalową
Testing of medels of foundation bolted joints under a fixed normal load and changing tangential loadings Part I. Bolted joint with a steel chock

4. Paweł Grudziński
Badania fundamentowych złączy śrubowych maszyn przy stałym obciążeniu normalnym i zmiennych obciążeniach stycznych Część II. Złącze śrubowe z podkładką z tworzywa
Investigations of the foundation bolted joints of nachinery under a fixed normal load and varying tangential loadings Part II. Bolted joint with a cast resin chock

5. Bożena Gzik-Zroska, Wojciech Wolański
Analiza sztywności modelu klatki piersiowej kurzej}Analysis of stiffness of the funnel chest model

6. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak, Iwona Chuchnowska, Wojciech Wolański, Robert Michnik, Maksymilian Śmiech, Radosław Czyrnia, Marek Gzik
Badania wspomagające przygotowanie spersonalizowanych ortez typu AFO/DAFO
Assistive research in designing of personalized AFO/DAFO orthosis

7. Kamil Joszko, Wojciech Wolański, Marek Gzik, Andrzej Żuchowski
Badania eksperymentalne i modelowe skuteczności ochrony pasażerów na tylnych fotelach samochodów osobowych podczas wypadku drogowego
Experimental and modelling investigation of effective protection the passengers in the rear seats during car accident

8. Zbigniew Kosma, Rafał Kalbarczyk, Bartosz Piechnik
Wpływ podstawowych parametrów paliwa na sprawność i emisję tlenku węgla wkładu kominkowego
Influence of basic fuel parameters on efficiency and co emission of the fireplace insert

9. Jan Kosmol, Paweł Lis
Modelowanie zjawisk kontaktowych w łożysku skośnym metodą elementów skończonych
Modelling of contact effects in ball bearing using finite element method

10. Andrzej Krzysiak
Eksperymentalne badania wpływu spoilera na aerodynamiczne obciążenie skrzydła samolotu
Experimental study of the impact of spoiler on the aerodynamic wing load

11. Andrzej Kurek, Anna Kulesa, Tadeusz Łagoda
Naprężeniowa charakterystyka zmęczeniowa dla zakresu małej i dużej liczby cykli
Stress life curve for low and high cycle fatigue

12. Marta Kurek, Marek Łagoda, Tadeusz Łagoda
Trwałość zmęczeniowa stopu aluminium 6082-T6 w warunkach obciążeń cyklicznych przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej
Fatigue life of aluminium alloy 6082-T6 under cyclic bending with torsion at different angles of critical plane orientation

13. Justyna Miodowska, Magdalena Kromka-Szydek, Justyna Undas
Modelowanie i analiza stanu naprężenia przy obciążeniach zgryzowych dla przypadku zgryzu prawidłowego i prognacyjnego
Modeling and analysis of the stress state at the occlusal loads in the case of normal and prognathous occlusion

14. Robert Panowicz, Marcin Konarzewski
Wstępna analiza klasycznego stanowiska do pomiarów skutków oddziaływania fali detonacyjnej
Preliminary analysis of classical system for measuring impact of the pressure wave

15. Anita Pawlak-Jakubowska, Krystyna Romaniak
Modelowanie geometrii przekryć ruchomych
Modelling the geometry of convertible roofs

16. Zbigniew Pilch, Paweł Kielan
Silnik hydrauliczny jako wymuszenie momentowe w badaniach sprzęgła magnetoreologicznego
Hydraulic motor as a torque source in magnetorheological clutch research

17. Grzegorz Zboiński
Algorytm szacowania błędów w adaptacyjnej analizie problemów elektrycznych metodą elementów skończonych
An algorithm of error estimation for adaptive analysis of electric problems with the finite element method