Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 24 / zeszyt 55 / czerwiec 2015

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Marcin Bajkowski, Zdzisław Lindemann, Anna Makuch, Roman Grygoruk
Analiza impulsowego obciążenia tłoczyska magnetoreologicznego tłumika odrzutu obiektu specjalnego
Analysis of force pulse loads of the pistons used in magnetorheological dampers of large caliber special objects

2. Krzysztof Cenacewicz, Piotr Przystałka
Symulator przenośnika taśmowego z uwzględnieniem uszkodzeń
Conveyor belt simulator with fault models

3. Robert Dyja, Andrzej Grosser
Obliczenia równoległe w symulacji krzepnięcia wykorzystującej model pośredni narastania fazy stałej
Parallel computing of solidification simulations with indirect solid phase growth model

4. Piotr Frąckowiak
Modelowanie współpracy ślimaka stożkowego z kołem o uzębieniu czołowym w przekładni spiroidalnej
Modelling face worm gear drive with cone worm

5. Krzysztof Herbuś, Kamil Szewerda, Jerzy Świder
Koncepcja rozbudowy i parametryzacji wirtualnego modelu ścianowego przenośnika zgrzebłowego
The concept of development and parameterisation of a virtual model of an armoured face conveyor (AFC)

6. Dorota Homa, Włodzimierz Wróblewski
Modelowanie kawitacji przy opływie profilu z zastosowaniem zmiennej liczby kawitacji
Modelling cavitation for different cavitation number in case of flow over the foil

7. Karol Jach, Marek Radomski, Robert Świerczyński, Marcin Bajkowski
Analiza skutków wyrwania trzpienia z korka autoklawu wypełnionego agresywnym medium pod wysokim ciśnieniem
Analysis of the effects of breaking out the pin from the stopper of the autoclave filled with aggressive media under high pressure

8. Marcin Jasiewicz, Bartosz Powałka
Modelowanie dynamiki przedmiotu toczonego z podtrzymką z zastosowaniem receptancji liniowej
Modeling the dynamics of turned parts with steady rest using receptance coupling

9. Arkadiusz Kępa
Poprawa sprawności separatora cyklonowego poprzez dodatkowe podsysanie gazu
The cyclone efficiency improvement using additional gas extraction

10. Paweł Majda, Mirosław Pajor
Niepewność wyznaczania sztywności statycznej obrabiarek z użyciem akcelerometrów
Uncertainty of determining stiffness machine tool using accelerometers

11. Robert Michnik, Katarzyna Nowakowska, Jacek Jurkojć, Katarzyna Jochymczyk-Woźniak, Ilona Kopyta, Marek Mandera
Wykorzystanie metod modelowania obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego u pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym
The use of musculosceletal system load modeling methods in patient with cerebral palsy

12. Piotr Sitarz, Bartosz Powałka, Arkadiusz Parus
Analiza dynamiki napędu posuwu tokarki przy toczeniu gwintów falistych
Dynamic analysis of the feed drive of the lathe during rope threading

13. Przemysław Sitek, Andrzej Katunin
Analysis of drilling process of composite structures - Part I: Evaluation of thermal condition
Analiza procesu wiercenia struktur kompozytowych część I: Ocena stanu cieplnego

14. Przemysław Sitek, Andrzej Katunin, Anita Kajzer
Analysis of drilling process of composite structures - Part II: Quality control of drilled holes
Analiza termograficzna procesu wiercenia struktur kompozytowych – część II: Kontrola jakości wierconych otworów