Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 23 / zeszyt 54 / marzec 2015

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Marcin Bajkowski, Anna Makuch, Wojciech Słysz
Analiza konstrukcyjno-materiałowa mocowania magnetoreologicznego układu tłumienia drgań w uniwersalnym module uzbrojenia
Design and material analysis of fixing of magnetorheological dumping system in a universal armament module

2. Wiesław Barnat
Numeryczna analiza oddziaływania dużych bocznych ładunków wybuchowych na załogi pojazdów specjalnych
Numerical analysis of the impact of high explosives in side loads of crew special vehicles

3. Michał Ciszewski, Mariusz Giergiel, Andrii Kudriashov, Piotr Małka
Modelowanie i analiza modalna ramy mobilnego robota inspekcyjnego
Modeling and modal analysis of a mobile inspection robot frame

4. Józef Giergiel, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki
Modułowość w projektowaniu robota gąsienicowego
Modular design of a robot crawler

5. Krzysztof Kuliński, Jacek Przybylski
Drgania poprzeczne belek o skokowo zmiennym przekroju spoczywających na podłożu winklera
Lateral vibration of a beam with varying cross section resting on winkler foundation

6. Michał Musiał
Wpływ rys prostopadłych na ugięcia belek żelbetowych według metody sztywnych elementów skończonych
The influence of perpendicular cracks on deflections of reinforced concrete beams according to rigid finite element method

7. Tomasz Okulik, Bartosz Powałka, Arkadiusz Parus, Krzysztof Marchelek
Modelowanie i dobór sztywności układu aktywnej eliminacji drgań dla obróbki przedmiotów podatnych
Modeling and selection of stiffness of the active vibration eliminator for machining of thin-walled workpieces

8. Jacek Ptaszny, Marcin Hatłas
Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w homogenizacji numerycznej materiałów porowatych
Fast multipole boundary element method in the numerical homogenization of porous materials

9. Bogdan Sapiński
Symulacja zjawisk elektromagnetycznych w tłumiku mr działającym w trybie ściskania
Simulation of electromagnetic phenomena in a prototype mr damper in squeeze mode

10. Jacek Snamina, Bogdan Sapiński
Stanowisko laboratoryjne do badań zawieszenia silnika samochodowego z tłumikiem MR
Facility for testing the automotive vehicle engine mounts complete with an MR damper

11. Krzysztof Sokół, Ilona Cieślińska-Gąsior
Stateczność kolumny wstępnie sprężonej przy obciążeniu siłą śledzącą skierowaną do bieguna dodatniego spoczywającej miejscowo na podłożu winklera
The influence of prestressing on instability of a column subjected to a follower force directed towards a positive pole partially supported on winkler elastic foundation

12. Marek Surmak, Robert Piotrowski
Sterowanie temperaturą w drukarce 3D
Temperature control of 3D printer

13. Janusz Szmidla, Anna Jurczyńska
Drgania swobodne wstępnie sprężonej kolumny geometrycznie nieliniowej poddanej obciążeniu siłą skierowaną do bieguna dodatniego miejscowo spoczywającej na podłożu typu winklera
Free vibrations of prestressed geometrically nonlinear column loaded by a force directed towards a positive pole locally lying on winkler elastic foundation

14. Paweł Wątroba, Sławomir Duda, Damian Gąsiorek
Symulacje numeryczne zjawisk dynamicznych w układzie pantograf - sieć jezdna
Numerical simulations for the dynamic effects between the pantograph and the catenary

15. Marek Wyleżoł
Projektowanie protez szkieletowych w protetyce stomatologicznej z zastosowaniem modelowania haptycznego
Designing of skeletal dentures in dental prosthetics with use of haptic modeling