Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 22 / zeszyt 53 / grudzień 2014

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Marcin Bajkowski, Roman Grygoruk, Janusz Kaniewski, Marek Radomski
Stan naprężenia w cylindrze wzmocnionym nawojem taśmy z uwzględnieniem jej zginania
Stress state of the cylindrical shell reinforced by means of a strip wound taking into account its bending

2. Adam Bokota, Tomasz Domański, Alieksiey Mikhaylovich Guriev, Andrey Mikhaylovich Markov
Numeryczny model przewidywania naprężeń w hartowanych elementach ze stali narzędziowej
Numerical model for prediction of stress in hardened elements made of tool steel

3. Jakub Bukała, Krzysztof Damaziak, Marcin Krzeszowiec, Jerzy Małachowski
Rozwiązania konstrukcyjne małych turbin wiatrowych
Design approaches to small wind turbines

4. Andrzej Burghardt, Krzysztof Kurc, Magdalena Muszyńska, Dariusz Szybicki
Zrobotyzowane stanowisko z kontrolą siły
Robotic station with force control

5. Ryszard Chachurski, Łukasz Omen, Piotr Zalewski, Andrzej J. Panas
Badania identyfikacyjne właściwości cieplnych materiału konstrukcyjnego lotniczego silnika turbinowego
Investigation of thermophysical properties of the turbine engine construction materials

6. Jan Fedorowicz, Magdalena Mrozek, Dawid Mrozek
Ochrona budynków murowych na terenie górniczym. Porównanie analiz klasycznych i współczesnych
The protection of masonry buildings in a mining area. Comparison of modern and classical analysis

7. Jacek Gniłka, Tomasz Machoczek, Arkadiusz Mężyk
Wyznaczanie wielkości kinematycznych układu zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego
Determination of the kinematic magnitude of tracked vehicle suspension

8. Rafał Grzejda
Modelowanie połączenia stykowego z zastosowaniem metody elementów skończonych
Modelling of a contact joint with use of the finite element method

9. Agata Guzik-Kopyto, Robert Michnik, Piotr Wodarski, Marek Gzik, Andrzej Bieniek
Wyznaczanie obciążeń w układzie szkieletowo-mięśniowym kończyny górnej na podstawie badań kinematyki z wykorzystaniem inercyjnego systemu pomiarowego
Determination of the load in the skeletal-muscle system on the basis of the kinematics using inertial measurement systems

10. Mateusz Kalisch
Modelowanie testów diagnostycznych za pomocą metod uczenia maszynowego
Modelling of diagnostic tests using machine learning methods

11. Andrzej Katunin, Małgorzata John, Kamil Joszko, Anita Kajzer
Characterization of quasi-static behavior of honeycomb core sandwich structures
Ocena zachowania quasi-statycznego struktur przekładkowych z rdzeniem o strukturze plastra miodu

12. Paweł Kielan, Tomasz Jastrzębski
Zastosowanie akcelerometrów oraz czujników siły do sterowania manipulatorem zgodnie z ruchem dłoni
Application of acceleration sensors and force sensors to control the manipulator according to the hand movements

13. Mariusz Leus, Paweł Gutowski, Marta Abrahamowicz
Modelowanie oraz badania doświadczalne oddziaływania drgań normalnych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym
Modelling and experimental tests of the influence of normal vibrations on friction force in sliding motion

14. Magda Lubecka, Marek Bartoszek
Numeryczna symulacja naporu gruntu na ściany obiektów posadowionych na terenie górniczym
Numerical simulations of the lateral earth pressure on the walls of structures founded in mining area

15. Arkadiusz Mężyk, Jacek Gniłka, Gabriel Mura
Dynamiczna analiza wytrzymałościowa kadłuba szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego
Dynamic strength analysis of the hull of tracked vehicle

16. Sylwester Oleszek
Ewolucja komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym opakowań szklanych
Evolution of the computer aided techniques of designing glass containers

17. Robert Owsiński, Adam Niesłony
Review of current state of knowledge on durability tests performed on electromagnetic shakers
Przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu badań trwałościowych realizowanych na wzbudnikach elektromagnetycznych

18. Krzysztof Stankiewicz, Dariusz Jasiulek, Jerzy Jagoda
Badania elementów piezoelektrycznych w kontekście budowy przetwornika samozasilającego
Tests of piezoelectric transducers in a context of design of a self-supplying sensor

19. Magdalena Zielińska, Grzegorz Zboiński
Algorytm zapewniający ciągłość naprężeń i odkształceń w adaptacyjnym bryłowo-powłokowym elemencie przejściowym
The algorithm allowing the continuous change of stresses and strains in the adaptive solid-to-shell transition finite elements