Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 21 / zeszyt 52 / wrzesień 2014

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Marcin Bajkowski, Zdzisław Lindemann, Marek Radomski, Jolanta Zimmerman
Modelowanie pracy uszczelnienia bridgmana
Modeling of the bridgman seal at work

2. Andrzej Barszcz, Zbigniew Starczewski
Przemysłowe pojazdy elektryczne-innowacyjne rozwiązania w zakresie wózków naładownych i ciągnikowych
The industrial vechicles (EV) - innovative solutions of platform trucks and towing tractors

3. Andrzej Burghardt, Krzysztof Kurc, Magdalena Muszyńska, Dariusz Szybicki
Zrobotyzowane stanowisko weryfikacji procesów obróbki
Robotic position to verify the machining process

4. Marcin Chodźko, Piotr Pawełko, Krzysztof Marchelek
Modalne modelowanie dynamiki obrabiarki przenośnej
Modal modeling of dynamics of portable machine tool

5. Wojciech Danek
Determination of the drag coefficient high performanceelectric vehicle
Wyznaczanie współczynnika oporu aerodynamicznego pojazdu elektrycznego o dużej sprawności

6. Karel Frydrýšek, Oldřich Učeň, František Fojtík, Zdeněk Poruba, Gűnther Theisz, František Sejda, Šárka Michenková
On engineering verifications of external and internal fixators for traumatology and orthopaedics

7. Józef Giergiel, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki
Modelowanie i symulacja zadania prostego kinematyki i dynamiki robota inspekcyjnego
Modeling and simulation of forward kinematics and dynamics of the inspection robot

8. Mariusz Giergiel, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Paweł Fudali
Zastosowanie oprogramowania MES do wyznaczania parametrów ruchu gąsienicowego robota inspekcyjnego
Use of software FEM to determinate motion parametrs of the caterpillar inspection robot

9. Paweł Grudziński
Analiza odkształceń i naprężeń w fundamentowych złączach śrubowych część I. Złącze śrubowe z podkładką stalową
Deformation and stress analysis of foundation bolted joints part I. A bolted joint with a chock made of steel

10. Paweł Grudziński
Analiza odkształcen i naprężeń w fundamentowych złączach śrubowych część II. Złącze śrubowe z podkładką z tworzywa
Deformation and stress analysis of foundation bolted joints part II. A foundation bolted joint with a chock made of plastic

11. Krzysztof Grygierek
Samoadaptacyjna metoda algorytmów genetycznych w optymalizacji przestrzennych kratownic
Self-adaptive method of genetic algorithm in optimization of spatial truss structures

12. Rafał Hein, Cezary Orlikowski
Modelowanie przemieszczającej się struny w kontakcie z podukładem o parametrach skupionych
Modelling of moving string in contact with lumped parameters subsystem

13. Marcin Jasiewicz, Bartosz Powałka
Wpływ parametrów skrawania na właściwości modalne przedmiotu obrabianego
Influence of cutting parameters on dynamic properties of machined parts

14. Andrzej Katunin, Mateusz Tyczka
Penetration resistance of composite structures with impact damageS
Odporność penetracyjna struktur kompozytowych z uszkodzeniami udarowymi

15. Piotr Kędzia, Krzysztof Magnucki
Stateczność płyty prostokątnej pod obciążeniem dynamicznym w polu magnetycznym
Stability of a rectangular plate under dynamic load generated by magnetic field

16. Adam Kulawik, Joanna Wróbel, Michael Nikolaevich Seidurov
Analiza układu sterującego parametrami spawania laserowego stalowych elementów o zmiennej grubości
The analysis of the control system of the laser welding parameters for steel elements of variable thickness

17. Šárka Michenková, Gűnther Theisz, Karel Frydrýšek
Probabilistic assessment of beams rested on an elastic foundation

18. Marcin Milanowicz
Dostosowanie numerycznego modelu ciała człowieka do rekonstrukcji upadków z wysokości
Adjustment of numerical model of the human body for reconstruction falls from height

19. Beata Młocek
Modelowanie efektu supersprężystości metodą elementów skończonych
Modeling of superelastic effect by finite element method

20. Małgorzata Muzalewska, Wojciech Skarka, Piotr Zamorski
Zaawansowane systemy automatyki jazdy wspomagające kierowcę bolidu Mushellka
Advanced driver assistance systems of a racing car

21. Małgorzata Muzalewska, Bartłomiej Szczodry, Danuta Samolczyk-Wanyura, Marek Wyleżoł
Komputerowe wspomaganie i technologie generatywne w planowaniu zabiegów rekonstrukcji twarzowej części czaszki
Computer aided and generative technologies in planning of facial reconstruction procedures

22. Ryszard Nadowski, Robert Dorociak
Wiertnica modułowa wyspecjalizowana do odwiertów o układzie sferycznym pod instalacje pomp ciepła w technologii GRD
The new construction of modular drilling rig, specialized for boreholes in spherical coordinates, purposed for heat pump grd technology drilling

23. Tomasz Okulik, Marcin Chodźko, Paweł Paśnicki
Badania doświadczalne właściwości dynamicznych tocznego połączenia prowadnicowego stołu i łoża frezarki z zastosowaniem warstwy tworzywa EPY do montażu szyn prowadnicowych
Experimental investigations of dynamic properties of a milling table - bed guideways with a layer of epy resin used to mount the guide rail

24. Robert Owsiński, Grzegorz Misiura
Box modification of emu series EN 57 - Coach RA
Modyfikacja pudła elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN 57 - Wagon RA

25. Mirosław Pajor, Marek Grudziński, Krzysztof Okarma
Urządzenie do wizyjnej inspekcji procesów ustawczych i obróbkowych na maszynie CNC
Vision based device for manufacturing process inspection on the cnc machines

26. Piotr Saska, Jerzy Czmochowski, Artur Iluk, Damian Pietrusiak
Zastosowanie ultraszybkiej kamery optycznej do wyznaczania wartości impulsu siły generowanego przez eksplozje małych ładunków wybuchowych
Application of high speed camera to determine the blast impulse generated by a small explosive charges

27. Wit Stryczniewicz, Andrzej Jarosław Panas
Zastosowanie metody odwrotnej do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej materiału warstwy pokrycia próbki w badaniach metodą powierzchniowego wymuszenia impulsowego
Application of the inverse method for investigation of transversal thermal diffusivity of thin layers from laser flash experimental data

28. Joanna Wróbel, Adam Kulawik
Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do wyznaczania parametrów obróbki cieplnej odlewów staliwnych
The use of artificial neural networks to determine the parameters of the heat treatment process of the steel castings