Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 2 / zeszyt 33 / czerwiec 2007

1. ADAMOWICZ A., SEWERYN A.
Modelowanie osobliwych pól naprężeń w zagadnieniach mechaniki kruchego pękania z wykorzystaniem analitycznych elementów skończonych

2. BADYDA K., NIEWIŃSKI G
Model matematyczny turbozespołu parowego dla symulatora bloku energetycznego - wybrane zagadnienia

3. BŁACHOWSKI B.
Identyfikacja obciążeń dynamicznych przy ograniczonej liczbie czujników

4. BUCHACZ A., ŻÓŁKIEWSKI S.
Dobór funkcji własnej przemieszczenia układów drgających giętnie w ruchu unoszenia

5. CIŃCIO A., MROZEK M., MROZEK D.
Numeryczna symulacja działania wstrząsu sejsmicznego na budynek murowy z zastosowaniem plastyczno-degradacyjnego modelu materiału

6. CZAPLICKI A.
Optymalizacja sposobu zadawania ciosu ap-chagi

7. CZUBAK P., JASIŃSKI A.
Analiza możliwości zmiany częstotliwości drgań własnych kolumny kierowniczej

8. CZUBAK P., MICHALCZYK J.
Własności ruchowe przenośników wibracyjnych działających na zasadzie eliminatora dynamicznego

9. ICHA A.
Metoda funkcjonału charakterystycznego

10. JOHN A., WYSOTA P.
Nieliniowa analiza oddziaływań w zespoleniu płytkowym POLFIX

11. KAŹMIERCZAK H., KROMULSKI J., PAWŁOWSKI T.
Energetyczne charakterystyki obciążeń eksploatacyjnych maszyn

12. KLUCZYŃSKI K.
Modelowanie dżojstika liniowego o regulowanej sile oporu ruchu

13. KOSMOL J., JOSZKO M.
Modelowanie eliminatora drgań metodą elementów skończonych

14. KRASOŃ W., FILIKS Ł.
Numeryczna symulacja pracy mostu nożycowego

15. KRASOWSKI P.
Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu

16. MAŁACHOWSKI J., ŁAZOWSKI J.
Wybrane przykłady modelowania zagadnienia sprzężenia w środowisku ALE

17. PACZOS P., WASILEWICZ P.
Badania doświadczalne belek cienkościennych kształtowanych na zimno

18. PAJOR M., OKULIK T., HOFFMANN M., PARUS A.
Pomiar drgań elementów korpusowych frezarki wspornikowej FYN 50 z wykorzystaniem lasera skanującego 3D

19. PILŚNIAK J.
Niestabilność rozwiązań równań statyki wybranych typów układów prętowych w wysokiej temperaturze

20. PRZYBYLSKI J., SOKÓŁ K., GĄSIORSKI G.
Drgania układu belka - dyskretnie zamocowany pręt piezoelektryczny

21. ROMANOWICZ M., SEWERYN A.
Nielokalne naprężeniowe kryterium pękania materiałów ortotropowych na przykładzie drewna

22. SKARKA W.
Modelowanie bazy wiedzy dla budowy modeli autogenerujacych w systemie catia z zastosowaniem języka UML

23. SZEWCZYK M., KUKLA S., ZAMOJSKA I.
Drgania własne układu płyt kołowych swobodnie podpartych połączonych elementami sprężystymi

24. WODECKI J.
Badanie wytrzymałości ostrza noża tokarskiego przy użyciu metody elementów skończonych

25. ZALEWSKI R., BAJKOWSKI J.
Identyfikacja parametrów materiałowych modelu Chaboche'a na podstawie wyników eksperymentów reologicznych

26. ZAMOJSKA I., KUKLA S., SZEWCZYK M.
Drgania swobodne układu sprężyście połączonych belek o zmiennych przekrojach poprzecznych

27. ZIENIUK E., SZERSZEŃ K., BOŁTUĆ A.
Globalne obliczanie całek po obszarze w purc dla dwuwymiarowych zagadnień brzegowych modelowanych równaniem Naviera-Lamego i Poissona