Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 18 / zeszyt 49 / grudzień 2013

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Marian Witalis Dobry
Analiza dynamiczna zderzaka bezwładnościowego w zastosowaniu do pojazdów - badania modelowe
Dynamical analysis of inertial bumper in application to vehicles - model studies

2. Przemysław Gorczyca, Maciej Rosół, Andrzej Turnau, Dariusz Marchewka, Krzysztof Kołek
Model and identification of aerodynamic one rotor system
Model i identyfikacja aerodynamicznego systemu jednowirnikowego

3. Magdalena Grygiel, Agata Górawska, Zbigniew Paszenda, Marcin Basiaga
Analiza numeryczna śruby bikortykalnej do unieruchomienia szczękowo-żuchwowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Numerical analysis of bicortical screw to maxillomandibular transalveolar fixation using finite elements method

4. Andrzej Katunin, Angelika Wronkowicz
Structural condition assessment of composites using image processing and wavelet analysis
Strukturalna ocena stanu kompozytów z wykorzystaniem przetwarzania obrazów i analizy falkowej

5. Andrzej Katunin, Michał Zuba
Influence of the impactor geometry on the damage character in composite structures
Wpływ geometrii bijaka na charakter uszkodzeń w strukturach kompozytowych

6. Marek Krynke, Stanisław Borkowski
Metodyka budowania modeli obliczeniowych MES łożysk wieńcowych dotycząca dyskretyzacji pierścieni łożyska
Methodology of creating FEM models for discretization bearings rings

7. Gabriel Mura
Metoda optymalizacji geometrii rdzenia energochłonnych paneli ochronnych
Geometry optimization method of the core of the energy-absorbing panel

8. Zbigniew Pilch, Paweł Kowol, Krzysztof Bizoń, Piotr Sochacki
Wpływ braku współosiowości części czynnej i biernej sprzęgła magnetycznego na obciążenia wału i łożyskowania
The influence of misalignment of driving and driven member of the magnetic clutch on loads of the shaft and the bearing system

9. Dominik Sawicki, Eugeniusz Zieniuk, Marta Kapturczak
Skuteczność metody PURC w rozwiązywaniu zagadnień nieustalonego pola temperatury
Effectiveness of PIES method in solving transient heat conduction problems

10. Krzysztof Szerszeń, Eugeniusz Zieniuk, Andrzej Kużelewski
Identyfikacja kształtu dla bezelementowej reprezentacji brzegu przestrzennych konstrukcji liniowo sprężystych w metodzie PURC
Identification of shape for non-element boundary representation of 3D linear elastic structures in the PIES method

11. Wojciech Tutak
Modelowanie obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym
Modeling of thermal cycle of compression ignition internal combustion engine