Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 14 / zeszyt 45 / grudzień 2012

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Karol Chłus, Wiesław Krasoń
Analiza numeryczna sworzniowego połączenia stosowanego w konstrukcjach wieloczłonowych
Numerical analysis of clevis-pin joint used in multisection constructions

2. Krzysztof Damaziak, Andrzej Dębski, Józef Gacek, Jerzy Małachowski, Paweł Płatek, Ryszard Woźniak
Badania numeryczne dynamicznej odpowiedzi układu automatyki karabinka podstawowego podczas strzelania ogniem seryjnym
Numerical and experimental study of standard assault rifle dynamic response during burst firing

3. Michał Doroszko, Andrzej Seweryn
Numeryczne modelowanie procesu odkształcania ściskanego/rozciąganego spieku porowatego stali 316L na podstawie obrazów mikrotomograficznych
Finite element analysis of the compression/tension of porous sinters 316L steel based on micro-computed tomography

4. Sławomir Duda
Modelowanie i symulacja oddziaływań dynamicznych koło - szyna w ruchu pojazdu w rozjeździe kolejowym
Modelling and numerical simulation of dynamic phenomena of railway vehicles in motion rail junction

5. Jan Dupal
Acceleration generating corresponding to the proposed response spectra
Generovani akcelerogramu na zaklade navrhoveho spektra odezvy

6. Józef Giergiel, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Tomasz Buratowski Maciej Trojnacki
Modelowanie dynamiki robota podwodnego
Modeling the dynamics of underwater robot

7. Hubert Grzybowski, Romuald Mosdorf
Modelowanie oscylacji temperatury powierzchni grzejnej we wrzeniu w mikrokanale
Modelling of microchannel heating surface temeprature oscilations in boilinG

8. Zenon Hendzel, Magdalena Muszyńska
Neuronowo-rozmyte systemy sterowania mobilnym robotem kołowym
Neural-fuzzy control systems mobile robot

9. Krzysztof Jasnos, Piotr Kołba, Henryk Biernat, Bogdan Noga
Wyniki badań hydrogeologicznych prowadzących do rozpoznania i udostępnienia zasobów wód termalnych na terenie gminy Kleszczów
the results of the hydrogeological research leading to know and develop the resources of thermal water in the Kleszczów district

10. Ludwik Kania, Piotr Reszka
Analiza wpływu parametrów mocowania łożysk wieńcowych na ich nośność statyczną
Analysis of impact parameters of slewing bearing on the static load

11. Piotr Kołba, Krzysztof Jasnos, Bogdan Noga, Henryk Biernat
Koncepcja zagospodarowania ciepła pozyskiwanego za pomocą dubletu geotermalnego w kleszczowie
Concept of adapting the heat obtained by geothermal doublet in Kleszczów

12. Robert Kostek
Symulacja drgań promieniowego łożyska tocznego
Simulation of vibrations of radial ball bearing

13. Krzysztof Magnucki, Paweł Jasion, Mikołaj Smyczyński
Modelowanie belek pięciowarstwowych
Modelling of five layer sandwich beams

14. Zenon Mazurla, Krzysztof Dziewiecki, Wojciech Blajer
Wyznaczanie sił mięśniowych i obciążeń w stawach kończyn dolnych podczas trójskoku
Determination of muscle forces and joint loads in lower extremities during the triple jump

15. Paweł Niegodajew, Dariusz Asendrych
Modelowanie przeciwprądowego przepływu gaz - ciecz w złożu porowatym
Numerical modeling of countercurrent gas - liquid flow trough the packed bed column

16. Mirosław Pajorla, Jacek Zapłata
Układ kompensacji "on-line" odkształceń cieplnych śruby pociągowej osi posuwu cnc
A set for the on-line thermal error compensation of a cnc machinę feed axis screw

17. Vladimir Zeman, Jakub Saśek, Josef Kellner
Usage of disk modal condensation to modelling of bladed disk vibrations with friction elements
Vyużiti modalni kondenzace disku pro modelovani kmitani olopatkovaneho disku se trecimi ćleny

18. Piotr Szurgott, Damian Kozera
Wpływ płyt przejściowych i wewnętrznych szyn usztywniających na odpowiedź dynamiczną wiaduktu obciążonego pociągiem szybkobieżnym
The influence of approach slabs and side rails on dynamic response of the viaduct under a high speed train

19. Anna Woźna
Struktura kompozytów bioresorbowalnych wytworzonych z zastosowaniem generatywnej metody laserowej
Bioresorbable composites made using selective laser melting

20. Piotr Smarzewski
Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości
Analysis of the effort of reinforced high-strength concrete beams

21. Łukasz Pieczonka, Grzegorz Brożek, Tadeusz Uhl
Symulacja uszkodzenia płyty kompozytowej pod wpływem obciążeń udarowych
Simulation of composite platę damage induced by impact loading

22. Andrzej Krzysiak
Walidacja statycznych i dynamicznych badań w tunelach aerodynamicznych instytutu lotnictwa przy użyciu modeli wzorcowych
Validatton of the static and dynamic wind tunnel tests in the institute of aviation sing calibration models

23. Jacek Jurkojć, Robert Michnik, Harald Skubacz, Edyta Ziółkowska
Pomiary momentów sił mięśniowych w warunkach izokinetycznych u gimnastyków sportowych
Isokinetic measurements of muscle forces moments of sports gymnastic players

24. Mateusz Jaworski, Marcin Kujawa, Robert Piotrowski, Kazimierz Duzinkiewicz
Modelowanie procesów o różnych skalach czasowych na przykładzie instalacji Clausa do odzysku siarki
Different time scalę processes modelling on the ex ample of Claus sulfur recovery unit (SRU)

25. Paweł Jasion, Krzysztof Magnucki
Modelowanie wyboczenia lokalnego okładziny kołowej płyty sandwiczowej
Modeling of local buckling of the face of the circular sandwich plate

26. Katarzyna Grzegorczyk
Modelowanie lotu śmigłowca w warunkach występowania pierścienia wirowego za pomocą virtual blade model
Simulation of helicopter flight in the vortex ring conditions using virtual blade model

27. Andrzej Gessner, Krzysztof Mrozek
Metody minimalizacji objętości naddatków obróbkowych odlewów żeliwnych
Methods of machining allowances minimization of iron castings

28. Marcin Detka, Czesław Cichoń
Zastosowanie konsekwentnej metody R-funkcji do rozwiązywania problemów ze zmiennym obszarem rozwiązania
Application of the consistent R-function method to the solution problems with moying domains

29. Piotr Czop, Damian Gąsiorek, Jacek Gniłka, Damian Sławik, Grzegorz Wszołek
Fluid-structure simulation of a valve system used in hydraulic dampers

30. Paweł Czekałowski, Krzysztof Sibilski
Wpływ prędkości lotu entomoptera na generowane obciążenia aerodynamiczne
Influence of cruise flight speed of entomopter on aerodynamics loads

31. Adam Czaplicki, Krzysztof Dziewiecki, Tomasz Sacewicz, Janusz Jaszczuk
Identyfikacja obciążeń wewnętrznych w wybranych stawach w trakcie kontaktu skoczka z podłożem podczas przerzutu i salta w przód
Identification of internat loads at the selected joints during contact of the jumper with the ground when performing the handspring front somersault

32. Andrzej Burghardt, Zenon Hendzel, Józef Giergiel, Marcin Nawrocki
Sterowanie formacją robotów metodą śledzenia lidera
Hierarchical control of robots formation using leader following method

33. Wiesław Barnat, Marek Kordys, Robert Panowicz, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Moneta
Numeryczne badanie procesu próby udarności materiałów
Numerical simulation of high strain rate test of steel materials

34. Wiesław Barnat
Wpływ ukształtowania dna pojazdu na impuls ciśnienia wybuchu dużego ładunku
Influence of vehicle's bottom shape on pressure impulse during large explosion

35. Emil Weresa, Zdzisław Rak, Andrzej Seweryn
Metodyka prowadzenia badań wytrzymałości zmęczeniowej kół zębatych
Methodology of experimental research of fatigue life of gear wheels