Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 13 / zeszyt 44 / wrzesień 2012

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Bajkowski J. M., Zalewski R.
Analiza właściwości tłumiących struktur granulowanych na przykładzie drgań belek

2. Biernat H., Noga B., Kosma Z.
Eksploatacja wody termalnej przed i po zamianie roli otworu chłonnego na otwór eksploatacyjny na przykładzie geotermii stargard szczeciński

3. Biernat H., Noga B., Kosma Z.
Przegląd konstrukcji archiwalnych i nowych otworów wiertniczych wykonanych na Niżu Polskim w celu pozyskiwania energii geotermalnej

4. Bołtuć A., Zieniuk E.
Porównanie metod aproksymacji pochodnych rozwiązań otrzymywanych za pomocą metody PURC w zagadnieniach brzegowych

5. Buchacz A., Płaczek M.
Dobór parametrów wzbudnika piezoelektrycznego ze względu na żądane własności dynamiczne projektowanego układu mechatronicznego

6. Drapała K., Dziewiecki K., Mazur Z., Blajer W.
Wyznaczanie sił mięśniowych i reakcji w stawach kończyny dolnej podczas naskoku i odbicia

7. Elsner W., Kowalczyk Ł.
Analiza możliwości modyfikacji struktury obiegu bloków węglowych pracujących na parametry ultranadkrytyczne

8. Garbowski M., Sibilski K.
Stacjonarne i niestacjonarne badania mikrosamolotu w płaszczyznach pochylenia, przechylenia i odchylenia z wykorzystaniem tunelu wodnego

9. Gessner A.
Minimalizacja naddatków obróbkowych w korpusach żeliwnych

10. Giergiel M., Małka P., Buratowski T., Kurc K.
Weryfikacja numeryczna modelu kinematyki robota inspekcyjnego do diagnostyki i konserwacji zbiorników z cieczą

11. Gorecki T.
Model dynamiczny struktury śmigłowca z uwzględnieniem warunków kontaktowych podwozie - podłoże

12. Grudziński P., Konowalski K.
Badania przyczepności tworzywa EPY do stali w śrubach fundamentowych zakotwionych w tym tworzywie

13. Gzik M., Joszko K., Pieniążek J.
Badania modelowe w ocenie stanu fizycznego kręgosłupa lędźwiowego po leczeniu kręgozmyku

14. John A., Duda M., Kokot G.
Wpływ kształtu endoprotezy na stan wytężenia i odkształcenia kości udowej

15. Kmiecik M., Sibilski K.
Szybki algorytm estymacji prędkości wznoszenia czterowirnikowego mikrowiropłata z wykorzystaniem czujnika przyspieszenia

16. Koczubiej S., Cichoń C.
Model powłokowo-belkowy MES analizy stateczności ram przestrzennych o prętach cienkościennych otwartych

17. Kołakowski Z., Kowal-Michalska K., Mania R. J.
Numeryczne aspekty analizy stateczności statycznej i dynamicznej płyt gradientowych

18. Kosior A., Kudela H.
Modelowanie dynamiki pierścienia wirowego metodą cząstek wirowych z wykorzystniem obliczeń równoległych na kartach graficznych

19. Krasoń W., Derewońko A., Chłus K., Kozłowski R.
Analiza wytrzymałości odcinka prototypowego mostu pontonowego

20. Król K., Kołodziejczyk K., Olejarczyk K., Wikło M., Siemiątkowski Z.
Odchyłki kształtu wielkogabarytowych monolitycznych wałów korbowych:analiza przyczyn, metoda pomiaru i skutki technologiczne

21. Kukliński M.
Modelowanie wpływu liczby warstw ręcznie wytwarzanych laminatów kompozytowych na ich właściwości mechaniczne przy zginaniu

22. Łagoda T., Biłous P.
Jednoczesne uwzględnienie karbów geometrycznych i strukturalnych w złączu spawanym

23. Łatas W., Martynowicz P.
Modelowanie drgań układu maszt-gondola elektrowni wiatrowej z tłumikiem dynamicznym

24. Magnucki K., Milecki S.
Stateczność sprężysta trójkąta hamulcowego

25. Matachowski F., Martynowicz P.
Analiza dynamiki konstrukcji elektrowni wiatrowej z wykorzystaniem środowiska COMSOL Multiphysics

26. Michnik R., Jurkojć J., Czapla K.
Biomechaniczna ocena zdolności siłowych siatkarek

27. Niezgoda T., Krasoń W., Barnat W., Stankiewicz M.
Symulacje kinematyczno - dynamiczne działania wagonu z obrotową platformą do przewozów intermodalnych

28. Pawełczyk M., Latos M., Bartoszek S.
Model sterowania w przemysłowym systemie aktywnej redukcji hałasu

29. Polak-Micewicz M., Łagoda T.
Szacowanie trwałości zmęczeniowej obudowy ścianowej FAZOS

30. Regucki P.
Badanie dynamiki pierścienia wirowego zaburzonego falami kelvina o skończonej amplitudzie z wykorzystaniem trójwymiarowej metody „wir w komórce”

31. Strojny R., Piotrowski R.
Analiza symulacyjna zmodyfikowanego modelu układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym

32. Trojnacki M., Kurc K.
Analiza mobilności robota trzykołowego na bazie jego modelu

33. Zboiński G., Zielińska M.
Zastosowanie adaptacyjnych elementów przejściowych w problemach powłok zdominowanych giętnie

34. Zieniuk E., Sawicki D.
Metoda PURC w analizie nieustalonego pola temperatury w obszarach płaskich