Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 12 / zeszyt 43 / czerwiec 2012

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Adamiec-Wójcik I., Wojciech S.
Metoda sztywnych elementów skończonych w modelowaniu drgań elektrofiltrów

2. Bartoszek M., Federowicz L., Kadela M.
Modelowanie numeryczne konstrukcji warstwowych w świetle badań laboratoryjnych i badań in situ

3. Czubak P.
Dobór częstości wymuszenia przenośnika działającego na zasadzie eliminatora Frahma z warunku minimalizacji sił przekazywanych na podłoże

4. Dziatkiewicz G.
Analiza własności zastępczych materiałów magnetoelektrosprężystych zawierających pustki

5. Dziewoński M., Majchrzak E., Bachorz M., Kowalski P.
Koncepcja urządzenia do rejestracji termogramów opasających

6. Giergiel J., Kurc K.
Cyfrowe modelowanie robota z napędem gąsienicowym

7. Habel P.
Wyniki badań symulacyjnych układu sterowania napięciem zasilania sprężyny magnetycznej

8. Icha A.
Metoda funkcji gęstości prawdopodobieństwa w problemie turbulencji

9. Jastrzębski Ł., Węgrzynowski M.
Model zawieszenia magnetoreologicznego z odzyskiem energii

10. John A., Kokot G., Makowski P.
Określenie parametrów materiałowych kości beleczkowej na podstawie symulacji na poziomie mikroskopowym

11. Katunin A.
Uwzględnienie obciążeń mechanicznych przy wyznaczaniu wskaźnika temperaturowego dla laminatów polimerowych

12. Klasztorny M., Małachowski J., Dziewulski P., Nycz D., Gotowicki P.
Badania eksperymentalne i modelowanie piany aluminiowej Alporas

13. Kostek R.
Modelowanie charakterystyki kontaktu ciał chropowatych obciążonych w kierunku normalnym

14. Kruczek T., Fic A.
Wpływ radiacyjnej wymiany ciepła na rozkład temperatury na powierzchni płaszcza napowietrznego rurociągu ciepłowniczego w warunkach niskiej temperatury nieboskłonu

15. Kulawik A.
Modelowanie odkształceń strukturalnych elementów stalowych z przetopieniem warstwy wierzchniej

16. Kulawik A., Wróbel J.
Wpływ prędkości zanurzania do chłodziwa na stan naprężenia w hartowanych elementach stalowych

17. Magnucki K., Kruś M., Kuligowski P., Wittenbeck L.
Modelowanie sprężystych prostokątnych płyt trójwarstwowych z rdzeniem falistym zginanie i wyboczenie

18. Majchrzak E., Dziatkiewicz J., Kałuża G.
Analiza wrażliwości cienkiej warstwy metalowej poddanej działaniu lasera

19. Mazur Z., Dziewiecki K., Drapała K., Blajer W.
Badania własności sprężystych wyczynowej odskoczni gimnastycznej

20. Mazurkiewicz Ł., Damaziak K., Małachowski J., Gotowicki P., Baranowski P.
Badanie procesu delaminacji próbek kompozytowych w aspekcie oceny ich energochłonności

21. Miazio Ł., Zboiński G.
Wykrywanie warstwy brzegowej a posteriori w problemach numerycznych powłok zdominowanych giętnie

22. Michalczyk J., Pakuła S.
Wpływ parametrów kul na efektywność synchronicznego eliminatora drgań

23. Michalczyk K., Sapiński B., Szydło Z., Węgrzynowski M.
Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR

24. Moćko W., Kowalewski Z. L.
Zastosowanie wybranych równań konstytutywnych do opisu właściwości mechanicznych stali wysokoazotowej typu VP159

25. Musiał M.
Analiza statyczna belek żelbetowych metodą sztywnych elementów skończonych

26. Nowak A.
Wpływ modeli połączeń elektrod i belek na dokładność wyników w analizie drgań

27. Ptaszny J., Dziatkiewicz G.
Modelowanie nanokompozytów za pomocą metody elementów brzegowych

28. Rosół M., Sapiński B.
Identyfikacja sterowanego układu kondycjonowania sygnału generatora elektromagnetycznego

29. Snamina J., Sapiński B., Romaszko M.
Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologiczną

30. Wawrzynek A., Detka M., Cichoń C.
Zastosowanie metody R-funkcji do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła

31. Zadorożny T., Żymełka S., Holewik F., Katunin A.
Optymalny dobór materiałów przy budowie ultralekkiego pojazdu wyścigowego