Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 11 / zeszyt 42 / grudzień 2011


Spis Treści
1. Babeł J., Kulawik A.
Modelowanie odkształceń strukturalnych procesu obróbki cieplnej

2. Baranowski P., Damaziak K., Jachimowicz J., Małachowski J., Niezgoda T.
Badania numeryczne wybranego układu pojazdu specjalnego w aspekcie poprawy bezpieczeństwa

3. Barnat W., Panowicz R., Niezgoda T.
Wpływ płaskiego dna pojazdu wojskowego na załogę z uwzględnieniem modelu gruntu opisanego modelem materiałowym mie-gruneisena

4. Barnat W., Panowicz R., Niezgoda T., Sławiński G.
Wstępna analiza numeryczna oddziaływania odłamka i wybuchu IED na płytę stalową

5. Bartoszek S., Jasiulek D., Jendrysik S., Stankiewicz K.
Model autonomicznego systemu pozycjonowania maszyn w wyrobisku korytarzowym

6. Bartoszek S., Jendrysik S., Rogala-Rojek J., Stankiewicz K., Woszczyński M.
Koncepcja modelu zintegrowanego systemu sterowania węzła osadzarkowego

7. Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.
Próba zapobiegania kolmatacji geotermalnych otworów zatłaczających w wyniku zastosowania supermiękkiego kwasowania

8. Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.
Zwiększanie możliwości chłonnych geotermalnych otworów zatłaczających w wyniku zastosowania miękkiego kwasowania

9. Bizoń K.
Diagnostyka magnetyczna zmian własności mechanicznych materiału koła napędnego lokomotywy EU07

10. Burghardt A., Giergiel J.
Hierarchiczny układ sterowania formacją robotów z wykorzystaniem algorytmu wirtualnej struktury

11. Burghardt A., Szybicki D., Buratowski T.
Środowisko szybkiego prototypowania algorytmów sterowania mobilnymi robotami kołowymi

12. Czaplicki A., Sacewicz T., Jaszczuk J.
Identyfikacja i optymalizacja wyprowadzania ciosu MAE-GERI

13. Domek S., Jaroszewski K., Kobyłkiewicz A.
Sterowanie niecałkowitego rzędu parą antagonistycznych mięśni pneumatycznych

14. Dymarek A., Dzitkowski T.
Synteza czynna drgających układów utwierdzonych

15. Fedorowicz J., Lubecka M.
Numeryczna ocena obciążenia pionowej ściany zagłębionej w gruncie na terenie górniczym

16. Fic A., Rojczyk M., Składzień J.
Analiza wymiany ciepła w płytkach uranowych napromienianych w reaktorze jądrowym

17. Gołaś A., Ryś M., Kuczera T.
Badanie własności aerodynamicznych spojlera samochodu sportowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych

18. Grudziński P.
Modelowanie i analiza wytrzymałościowa śruby fundamentowej zakotwionej w bloku betonowym przy użyciu tworzywa polimerowego

19. Grzegorczyk K.
Pierścień wirowy na śmigle ogonowym śmigłowca jednowirnikowego

20. Iwaniec J.
Badanie determinizmu układów płytowych z zastosowaniem metody diagramów rekurencyjnych

21. Iwaniec J., Iwaniec M.
Identyfikacja parametrów mostu wiszącego na podstawie pomiarów eksploatacyjnych

22. Jamroziak K.
Próba oceny urazu głowy w ochronie balistycznej miękkiej

23. Kaczmarczyk J.
Sterowanie prędkością w prototypowej gilotynie do cięcia pakietów blach

24. Kania M.
Modelowanie zachowania się spalin wypływających z kolektorów wylotowych silników turbinowych w śladzie zawirnikowym podczas pionowych manewrów śmigłowca

25. Kasprzak J., Paczos P.
Eksperymentalna i numeryczna weryfikacja stanowiska badań belek cieknościennych kształtowanych na zimno

26. Krysztofiak G.
Kryteria podobieństwa aeromechanicznego w tunelowych badaniach modeli wirników wiropłatowych statków powietrznych

27. Krysztofiak G.
Tunelowe badania wpływu usterzenia motylkowego na charakterystyki aerodynamiczne modelu kadłuba wiatrakowca

28. Krzysiak A.
Sterowanie przepływem na profilu przy użyciu oscylującej klapki

29. Lisiecki J., Błażejewicz T., Kłysz S., Gmurczyk G.
Wytworzenie i badanie elastycznej pianki poliuretanowej o ujemnym współczynniku Poissona

30. Magnucki K.
Wytrzymałość i stateczność belek - słupów trójwarstwowych

31. Marcinkowska M., Miodowska J., Łagan S.
Ocena możliwości optymalizacji metalowej kuli ortopedycznej

32. Michnik R., Jurkojć J., Rak Z., Gołda G., Kaliński W., Paszenda Z., Bachorz M., Brandt J., Juszyński Ł., Nowak G., Rycerski W., Janota J.
Koncepcja mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego dla kończyn dolnych zadającego wielopłaszczyznowy ruch zgodny z metodami neurofizjologicznymi

33. Mosdorf R., Wyszkowski T.
Modelowanie oddziaływania pomiędzy kolejno odrywającymi się pęcherzami gazowymi

34. Mosdorf R., Wyszkowski T.
Modelowanie ruchu cieczy w kapilarze po oderwaniu się pęcherza gazowego

35. Nawrocka A., Nawrocki M.
Modelowanie ruchu kończyny dolnej

36. Nawrocki M., Burghardt A., Hendzel Z.
Identyfikacja parametryczna mobilnego robota amigobot

37. Niezgoda T., Kosiuczenko K., Barnat W., Panowicz R.
Symulacja numeryczna przebijania odłamkiem osłony balistycznej wykonanej z kompozytu

38. Okulik T., Powałka B., Marchelek K., Majda P.
Analiza dokładności montażu szyny prowadnicowej z wykorzystaniem cienkiej warstwy żywicy epoksydowej

39. Pajor M., Stateczny K., Pietrusewicz K., Urbański Ł.
Zastosowanie modeli wirtualnych do sterowania obrabiarek

40. Panowicz R., Barnat W., Niezgoda T., Dybcio P.
Numeryczno doświadczalne badanie właściwości mechanicznych materiałów typu aramidowy plaster miodu

41. Parus A., Chodźko M., Hoffmann M.
Eliminacja drgań samowzbudnych z zastosowaniem aktywnego uchwytu obróbkowego

42. Pelc J.
Analiza wytrzymałościowa słupów linii elektroenergetycznych na bazie modelu kratownicy przestrzennej

43. Pilch Z., Trawiński T.
Pomiarowa weryfikacja odkształceń ramienia aktuatora dysku HDD określonych metodą analityczną i mes

44. Rodak M.
Dwukryterialna optymalizacja belek cienkościennych kształtowanych na zimno o wybranych przekrojach otwartych

45. Romaniak K.
Synteza strukturalna mechanizmów równoległych

46. Rydel M., Stanisławski W.
Optymalizacja zredukowanych modeli matematycznych z zastosowaniem algorytmu dwustopniowego

47. Rząsiński R.
Tworzenie typoszeregów technologii z zastosowaniem metod podobieństwa

48. Saska P., Krzystała E., Czmochowski J.
Analiza parametrów fali uderzeniowej wybuchu wyznaczanych empirycznie i z wykorzystaniem ultraszybkiej kamery optycznej

49. Skiba A., Piotrowski R.
Model instalacji napowietrzającej dla celów sterowania - studium przypadku

50. Srebro A.
Modelowanie trajektorii ruchu dwukołowego robota mobilnego na podstawie ruchu obrotowego względem środka chwilowego obrotu

51. Świder J., Zbilski A.
Liniowy interpolator wirtualnego modelu robota Fanuc AM100IB

52. Świder J., Zbilski A.
Wektorowo – punktowa metoda rozwiązywania odwrotnego zadania kinematyki robota Fanuc AM100IB

53. Trawiński T.
Sterowanie czasooptymalne systemem pozycjonowania głowic dysków twardych

54. Uzny S.
Nieliniowa składowa częstości drgań własnych kolumny poddanej obciążeniu eulera (krzywoliniowa postać równowagi statycznej)

55. Uzny S.
Nieliniowa składowa częstości drgań własnych kolumny poddanej obciążeniu eulera (prostoliniowa postać równowagi statycznej)

56. Wawrzynek A., Mrozek M., Mrozek D.
Wpływ pierwotnych uszkodzeń budynków murowych na ich odpowiedź dynamiczną

57. Wegner T., Kurpisz D.
Podstawowe związki konstytutywne energetycznego modelu mechanicznych właściwości materiału nieliniowo sprężystego o strukturze porowatej

58. Wołowicz M., Badyda K., Milewski J.
Model kondensacyjnego bloku energetycznego klasy 800 MW z wykorzystaniem aplikacji gatecycletm

59. Zieniuk E., Kużelewski A.
Przedziałowe modelowanie zagadnień stacjonarnego przepływu ciepła

60. Zieniuk E., Szerszeń K., Bołtuć A.
PURC w rozwiązywaniu trójwymiarowych zagadnień brzegowych modelowanych równaniami Naviera-Lamego w obszarach wielokątnych