Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 10 / zeszyt 41 / czerwiec 2011


Spis Treści
1. Bartoszek M., Fedorowicz L., Fedorowicz J.
Ocena trwałości konstrukcji drogowej w numerycznym modelu termomechaniki

2. Chłus K., Krasoń W.
Analiza wytrzymałości mostu składanego z uwzględnieniem luzów montażowych

3. Czekałowski P., Sibilski K., Szczepański C.
Wpływ zredukowanej częstotliwości trzepotania skrzydła entomoptera na obciążenia aerodynamiczne – wizualizacja opływu skrzydła oraz pomiary sił aerodynamicznych

4. Domek S., Dworak P., Grudziński M., Okarma K., Pajor M.
Układ wizyjny do skanowania geometrii i pozycjonowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC

5. Duda S.
Elektromechaniczny model lokomotywy EU07

6. Dziewiecki K., Blajer W., Mazur Z.
Uwagi o sposobach obróbki danych z pomiarów kinematycznych dla zadań symulacji dynamicznej odwrotnej układów biomechanicznych

7. Dzitkowski T., Dymarek A.
Badanie wrażliwości projektowanych układów napędowych o żądanym widmie częstości z uwzględnieniem tłumienia proporcjonalnego do parametrów inercyjnych

8. Dzitkowski T., Dymarek A.
Synteza czynna jednoosiowych układów napędowych maszyn przy wykorzystaniu metody porównawczej

9. Fic A., Składzień J.
Analiza numeryczna wymiany ciepła w pręcie paliwowym reaktora „Maria” w stanach powyłączeniowych

10. Gołaś A., Ryś M., Gajda R.
Badanie własności termoizolacyjnych okien z wykorzystaniem metody elementów skończonych

11. Gołaś A., Wołoszyn J.
Analiza odkształceń i naprężeń grzejnika aluminiowego dla skokowo zmieniających się parametrów wymiany ciepła

12. Gołaś A., Wołoszyn J.
Analiza rozkładu pola temperatury w gruntowych wymiennikach ciepła

13. Gorecki T.
Modelowanie dynamiki struktury śmigłowca do badań rezonansowych w próbach naziemnych

14. Guzik M., Niewczas A., Koszałka G.
Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder

15. Icha A.
Metody hamiltonowskie w mechanice płynów

16. Jankowski J., Kędzia P.
Siły reakcji kół samochodowych na zakręcie

17. Jasion P., Magnucki K.
Wyboczenie-zmarszczenie okładziny belki trójwarstwowej przy czystym zginaniu

18. Kania L., Pytlarz R., Reszka P.
Modelowanie strefy styku kulkowych łożysk wieńcowych oraz analiza numeryczna współczynnika twardości

19. Kania L., Śpiewak S.
Oszacowanie oporów ruchu w łożyskach tocznych wieńcowych podwójnych

20. Korta J., Giergiel M., Uhl T.
Koncepcja koła magnetycznego

21. Kosma Z., Motyl P.
Symulacja numeryczna opływu modeli budynków metodą dekompozycji pola prędkości

22. Kosmol J., Wilk P.
Doświadczalna weryfikacja numerycznego modelu pionowego centrum obróbkowego

23. Kost G., Nierychlok A., Banaś W.
Zastosowanie przekładni hydrokinetycznej do redukcji wibracji hybrydowego układu napędowego

24. Krasoń W.
Badania wpływu nadmiernego luzu w złączach głównych na wytrzymałość mostu towarzyszącego

25. Kulawik A.
Model hartowania elementu osiowo-symetrycznego z uwzględnieniem ruchów chłodziwa

26. Kurek A., Niesłony A.
Wpływ rodzaju charakterystyki zmęczeniowej na trwałość obliczeniową przy obciążeniu losowym

27. Lipiński K.
Obciążenia długiego, wiotkiego pręta przenoszonego przez układ robotów

28. Majchrzak E., Turchan Ł.
Analiza numeryczna temperatury i dawki termicznej w czasie zabiegu hipertermii

29. Majda P., Parus A.
Kompensacja cyklicznego błędu śruby pociągowej w obrabiarkach sterowanych numerycznie

30. Makowski M., Knap L., Grzesikiewicz W.
Badania ograniczania zmian nacisku kół pojazdu z tłumikami magnetoreologicznymi

31. Makowski M., Knap L., Grzesikiewicz W.
Modelowanie i identyfikacja parametrów sterowanych tłumików magnetoreologicznych

32. Michalczyk Ł., Duzinkiewicz K., Piotrowski R.
Modelowanie procesów i sterowania instalacji komponowania asfaltów

33. Mochnacki B., Ciesielski M.
Model numeryczny oddziaływań termicznych między tkanką skórną i zewnętrznym źródłem ciepła

34. Mrozek M.
Analiza statyczna układu mat z włókien węglowych wzmacniających ścianę murową

35. Niesłony A., Böhm M.
Trwałość zmęczeniowa żeliwa GGG40 w warunkach zmiennoamplitudowego rozciągania ze skręcaniem z wartością średnią naprężenia

36. Pajor M., Hoffmann M., Marchelek K.
Identyfikacja parametrów modeli procesu skrawania dla wieloostrzowych narzędzi obrotowych

37. Panas A. J., Nowakowski M., Jakielaszek Z., Tkaczyk P.
Badania dyfuzyjności cieplnej past termoprzewodządzych metodą wymuszenia okresowego

38. Posiadała B., Tomala M.
Model obliczeniowy ruchu ładunku przenoszonego za pomocą dwuczłonowego układu chwytakowego

39. Posiadała B., Waryś P.
Modelowanie i badania symulacyjne ruchu żurawia leśnego w cyklu roboczym

40. Powałka B., Chodźko M., Jasiński W.
Diagnostyka łopatek wirnika turbozespołu

41. Remiorz L., Chmielniak T.
Prototyp wirtualny silnika stirlinga typu „ALPHA”. Wstępne wyniki badań

42. Sapiński B., Jastrzębski Ł., Węgrzynowski M.
Modelowanie samozasilającego się układu redukcji drgań

43. Snamina J., Habel P.
Analiza częstotliwościowa układu ze sprężyną magnetyczną przy wymuszeniu kinematycznym

44. Sochacki W.
Drgania siłownika hydraulicznego z uwzględnieniem tłumienia wewnętrznego

45. Sokół K.
Wpływ sztywności sprężyny rotacyjnej na częstość drgań własnych kolumny geometrycznie nieliniowej obciążonej siłą podśledzącą

46. Szmidla J., Kluba M.
Stateczność i drgania swobodne niepryzmatycznego układu smukłego poddanego obciążeniu eulerowskiemu

47. Szusta J.
Modelowanie kumulacji uszkodzeń wywołanej obciążeniami cyklicznie zmiennymi

48. Tomski L., Szmidla J.
Obszary flatterowej i dywergencyjnej niestateczności ramy typu r przy obciążeniu uogólnionym becka

49. Trojnacki M.
Modelowanie i symulacja ruchu mobilnego robota trzykołowego z napędem na przednie koła z uwzględnieniem poślizgu kół jezdnych

50. Walat K., Łagoda T.
Orientacja płaszczyzny krytycznej przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej w funkcji granic zmęczenia

51. Wolański W., Larysz D., Gzik M.
Inżynierskie wspomaganie endoskopowych zabiegów neurochirurgicznych

52. Wolański W., Larysz D., Gzik M., Kawlewska E.
Komputerowe metody wspomagania leczenia kraniosynostozy

53. Wolański W., Potkowa P., Tejszerska D.
Doświadczalne metody wyznaczania wielkości kinematycznych głowy i kręgosłupa szyjnego człowieka

54. Zajemska M.
Wymagania stawiane technice obliczeniowej w zakresie numerycznego modelowania składu chemicznego produktów spalania

55. Zielnica J., Paczos P.
Badania numeryczne i doświadczalne nośności granicznej belek trójwarstwowych

56. Żak A.
Sterowanie neuronowe bezzałogowym pojazdem podwodnym