Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Za artykuł o charakterze naukowym uważa się artykuł przedstawiający wyniki prac oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, ukazujący obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury. Do artykułów naukowych zalicza się też opracowania monograficzne, polemiczne lub przeglądowe.

Konieczne jest dołączenie do przesłanego artykułu dwóch dokumentów:

  1. Oświadczenia autora (autorów) stwierdzające, że przysłany artykuł jest oryginalny i nie narusza praw osób trzecich oraz, że nie był wcześniej publikowany i nie jest przedmiotem postępowania kwalifikującego go do druku w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

    Oświadczenie autorstwa i żródeł finansowania artykułu.

    Oświadczenie Autora MI.pdf

  2. Podpisanej Umowy o nieodpłatne przeniesienie praw do publikacji z zobowiązaniem do udzielania licencji CC-BY.

    Umowa udzielenia licencji Creative Commons CC-BY 3.0.

    licencja_CCBY_MI.pdf

Podpisane oświadczenie i umowę prosimy wysłać na adres:
PTMTS O/Gliwice
ul. Konarskiego 18A/p.187
44-100 Gliwice


Podpisane zeskanowane dokumenty, można wysłać na adres email: mi@goptmts.pl

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI

UWAGI SZCZEGÓŁOWE ZAPISU LITERATURY

Podane wyżej przykłady prac naukowych są fikcyjne.