Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Okladka czasopisma Modelowanie Inzynierskie

Modelowanie Inżynierskie (ISSN 1896-771X) stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych Katedry Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej. Zeszyty przez 10 lat stanowiły forum wydawnicze dla prac przedstawianych na kolejnych sympozjonach "Modelowanie w Mechanice".

Dziś badania są bardziej ukierunkowane na zagadnienia interdyscyplinarne, mające w perspektywie zastosowania w szeroko pojętych projektach inżynierskich.

Modelowanie Inżynierskie będzie więc służyć szerokiej społeczności pracowników nauki, szczególnie tym, których działalność ma na celu doskonalenie twórczości inżynierskiej. Będzie więc poświęcone jakościowym i ilościowym metodom analizy, optymalizacji i eksperymentu wraz z zastosowaniami w projektowaniu, planowaniu inżynierskim, wytwarzaniu i sterowaniu.

Mamy nadzieje, że zmiana dotychczasowego charakteru wydawnictwa i rozszerzenie profilu tematycznego umożliwi autorom prac rozpatrywanie wielu zagadnień z różnych punktów widzenia, pozwoli ogarnąć je w bogatszy niż dotąd sposób i tym samym zbudować szerszą platformę dyskusji.