Nowy adres internetowy Konferencji:
www.biomechanik.pl/mmb
ZAPRASZAMY!