Folder "DokumentyNB"

powrót


A01 Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynnosci).doc  36 kB 02-26-2014 12:48:30
A02 Potwierdzenie przyjecia zamowienia (dla prac do 50.000 zl netto).doc  38.5 kB 02-26-2014 12:49:54
A02a Potwierdzenie przyjecia zamowienia (dla prac do 50.000. zl netto) dla zlecen zagranicznych.doc  40.5 kB 02-26-2014 12:51:02
A03 Umowa o wykonanie pracy naukowo badawczej.doc  73.5 kB 02-26-2014 12:51:38
A04 Zalozenia warunki do pracy naukowo badawczej.doc  33 kB 02-26-2014 13:08:44
A06 Kalkulacja kosztow.doc  55 kB 02-26-2014 12:52:06
A06a Kalkulacja kosztow - dla zlecen zagranicznych.doc  56 kB 02-26-2014 12:52:34
A07 Protokol zdawczo-odbiorczy.doc  37 kB 02-26-2014 12:53:00
A07a Protokol zdawczo-odbiorczy - wersja angielska.doc  34 kB 02-26-2014 12:53:28
A08 Lista kontrolna wzor nr 5 zal. nr 3 do Zarzadzenia 22 13 14.doc  45.5 kB 02-26-2014 12:47:56
A09 Lista kontrolna wzor nr 12 zal. nr 16 do Zarzadzenia 22 13 14.doc  40.5 kB 02-26-2014 12:54:18
A10 Aneks do umowy.doc  37 kB 02-26-2014 12:54:42
A10a Aneks do umowy - wersja angielska.doc  35.5 kB 02-26-2014 12:55:06
A11 Lista kontrolna do projektu umowy wzor nr 15 zal. nr 20 do Zarzadzenia 22 13 14.doc  41 kB 02-26-2014 12:55:32
A12 Lista kontrolna nr 17 przed zaciagnieciem zob finans NB U W O do 14000 EUR.doc  41 kB 02-26-2014 11:50:10
A13 Lista kontrolna nr 17a przed zaciagnieciem zob finans NB U W O pow 14000 EUR.doc  41 kB 02-26-2014 11:51:36
Stawki ZUS od 01 02 2012.pdf  25.2 kB 02-26-2014 12:58:02
Zarzadzenie nr 22 13 14 w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice slaskiej.pdf  682.8 kB 02-26-2014 11:05:42