Struktura organizacyjna

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
dr hab. inż. Sławomir Kciuk

Sekretarz
dr inż. Edyta Krzystała