23.11.2017

Seminarium "Prekursory materiałów wybuchowych w aspekcie obecnych zagrożeń terrorystycznych"

23 listopada 2017 roku odbyło się seminarium pt. "Prekursory materiałów wybuchowych w aspekcie obecnych zagrożeń terrorystycznych " - ujęcie praktyczne, naukowe, aplikacyjne oraz zapisy prawne. Miejscem spotkania było Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej.

Organizatorem seminarium było Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Otwarcie seminarium: Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności dr hab. inż. Sławomir Kciuk

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, takich jak policja, straż miejska, straż graniczna, jednostek antyterrorystycznych, Akademii Sztuki Wojennej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojskowych komend uzupełnień oraz Politechniki Śląskiej. Tematyka seminarium dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa, przy czym skupiono się szczególnie na wpływie materiałów wybuchowych na organizm człowieka i sposobach minimalizowania skutków działania tych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych środków specjalnego przeznaczenia, w tym robotów mobilnych.

W trakcie seminarium wygłoszono 8 następujących referatów:

 • "Fizyczne zwalczanie terroryzmu" - podkom. dr Mariusz Olechnowicz, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 • "Oddziaływanie wybuchu na organizm - asp. sztab. Tomasz Rzeszótko, Krajowy Koordynator Działań Minersko-Pirotechnicznych, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 • "Prekursory materiałów wybuchowych - nowym wyzwaniem dla antyterroryzmu bombowego" - dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska
 • "Improwizowane urządzenia wybuchowe, doświadczenia - wyzwania" - ppłk dr inż. Grzegorz Motrycz, Akademia Sztuki Wojennej
 • "Aspekty prawne ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych" - Michał Horoszko, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • "Aktywność projektowa w ramach środków pozyskanych z komisji europejskiej ukierunkowana na wzmocnienie potencjału policji, ABW w kontekście działań kontrterrorystycznych CBRN-E" - kom. Mariusz Grasza, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 • "Przykłady zastosowań robotów mobilnych do zadań specjalnych" - dr inż. Piotr Przystałka, Politechnika Śląska (współautorka: dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. Politechniki Śląskiej)
 • "Identyfikacja zagrożenia funkcjonariuszy EOD w trakcie wybuchu" - dr inż. Edyta Krzystała, Politechnika Śląska (współautorzy: dr hab. inż. Sławomir Kciuk, dr inż. Krzysztof Kawlewski, dr inż. Tomasz Machoczek, mgr inż. Grzegorz Bienioszek)

Seminarium otworzył Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności dr hab. inż. Sławomir Kciuk, który przywitał licznie przybyłych gości, w tym przewodniczącego Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii i Obronności gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka, członków Rady Centrum, pierwszego dyrektora i pomysłodawcę Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności prof. dr hab. inż. Eugeniusza Świtońskiego oraz prelegentów.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele następujących instytucji:

Wszyscy zebrani, zarówno wygłaszający referaty prelegenci, jak i słuchacze, byli przekonani o wadze problematyki seminarium. Podkreślano pionierski charakter tego spotkania, gdyż zarówno spektrum wygłoszonych prac, jak i osób uczestniczących w konferencji było zróżnicowane i szerokie. Stwierdzono, że obecnie, w dobie szczególnego zagrożenia terroryzmem, spotkania tego rodzaju są niezbędne.

Zaproszenie na SEMINARIUM

W dniu 23 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego (Uwaga! Zmiana miejsca!) w Auli C, Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, odbędzie się seminarium pt. "PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W ASPEKCIE OBECNYCH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH" - Ujęcie praktyczne, naukowe, aplikacyjne oraz zapisy prawne. Szczegóły na plakatach. Serdecznie Zapraszamy!

Plakat SeminariumProgram Seminarium

2.10.2017

Podpisane porozumienie o współpracy z I3TO

W dniu 2 października 2017 roku, między innymi z inicjatywy Dyrektora CZTBiO dr. hab. inż. Sławomira Kciuk, JM rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Szef INSPEKTORATU IMPLEMENTACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn podpisali porozumienie dotyczące współpracy na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejszym usankcjonowano wieloletnią już współpracę Politechniki Śląskiej z MON w zakresie:

 • wymiany doświadczeń/informacji z obszaru techniki dual-use, w ramach kompetencji Politechniki Śląskiej i I3TO;
 • organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu promowanie rozwiązań naukowo-technicznych mających podwójne zastosowanie;
 • kooperacji w ramach współpracy z innymi podmiotami nauki i przemysłu;
 • świadczenia wzajemnych usług eksperckich;
 • tworzenia wspólnych grup roboczych mających na celu realizację powyższych zagadnień.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do szczegółowego ustalenia obszarów wzajemnej współpracy z MON!

(Archiwalne aktualności)