31.03.2021

Życzenia Wielkanocne

22.03.2021

Konkurs Europejskiej Agencji Obrony (EDA) - "Defence Innovation Prize"

Europejska Agencja Obrony (EDA) organizuje konkurs "Defence Innovation Prize", który w tym roku poświęcony jest tematyce współpracy człowiek-maszyna: Innovative solutions & technologies on Human-Machine Interfaces enabling Human-Machine-Teaming for Defence.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie EDA: EDA Defence Innovation Prize (europa.eu) oraz na poniższych grafikach.

22.12.2020

Życzenia Świąteczne

30.9.2019

Zaproszenie na sympozjum Roboty na współczesnym polu walki, 14 listopada 2019

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. wraz z Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej zapraszają na sympozjum pt. "Roboty na współczesnym polu walki". Sympozjum zostało objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Wstęp wolny.

Patronat medialny nad sympozjum objął Magazyn Militarny MILMAG oraz Czasopismo Wojsko i Technika

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.

Program Sympozjum
Roboty na współczesnym polu walki
SESJA I - 10:00-11:20
 1. Polski przemysł zbrojeniowy z myślą o przyszłym polu walki na przykładzie autonomicznego pojazdu lądowego z modułem uzbrojenia p.k. PERUN z Tarnowa - płk dypl. rez. dr inż. Aleksander Wrona, Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.
 2. Wyzwania związane z projektowaniem bezzałogowych platform lądowych z napędem elektrycznym na przykładzie projektu "PAWO" - Konrad Małek PIMOT
 3. Zaawansowane hybrydowe układy napędowe bezzałogowych pojazdów lądowych - dr inż. Tomasz Czapla, Politechnika Śląska
 4. Kierunki rozwoju robotów wsparcia piechoty - dr inż. Marian Łopatka, Wojskowa Akademia Techniczna
SESJA II - 11:40-12:45
 1. Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych - mgr inż. Damian Jarosz Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.
 2. Biomimetyczne pojazdy podwodne do zadań podwodnego rozpoznania - dr inż. Marcin Morawski, dr inż. Marcin Malec, dr inż. Adam Słota, dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, dr inż. Krzysztof Krupa, Politechnika Krakowska
 3. Mechanizmy i systemy w autonomizacji pojazdów kołowych na przykładzie TARVOS CARGO - mgr inż. Krystian Jasiński, mgr inż. Jakub Kuryło , STEKOP S.A.
SESJA III - 13:30-14:30
 1. Myślenie, świadomość, wolna wola - dylematy rozwoju robotyzacji i sztucznej inteligencji - dr Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie robotyzacji i sztucznej inteligencji
 2. Zasady prawa humanitarnego a użycie systemów autonomicznych - dr Piotr Łubiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 3. Aspekty prawne wytwarzania i eksploatacji autonomicznych pojazdów bojowych - mgr inż. Michał Siwek, Wojskowa Akademia Techniczna

15.1.2019

Reportaż z Sympozjum "Autonomiczne Systemy Bojowe - przyszłość, czy teraźniejszość?"

W Militarnym Magazynie MILMAG przedstawiono sprawozdanie z Sympozjum "Autonomiczne Systemy Bojowe - przyszłość, czy teraźniejszość?".

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. sympozjum jak i całym wydaniem magazynu.

15.11.2018

Sympozjum "Autonomiczne Systemy Bojowe - przyszłość, czy teraźniejszość?"

15 listopada 2018 roku odbyło się Sympozjum pt. "Autonomiczne Systemy Bojowe - przyszłość, czy teraźniejszość?". Miejscem spotkania było Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej.

Organizatorami Sympozjum były Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Sympozjum otworzył Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności dr hab. inż. Sławomir Kciuk, który przywitał przybyłych gości w tym członków Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, prelegentów.

Otwarcie seminarium: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności dr hab. inż. Sławomir Kciuk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, przemysłu, służb mundurowych oraz naukowcy z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Wojskowej Akademii Techniczne, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Wojsk Lądowych i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tematyka seminarium dotyczyła autonomicznych systemów bojowych w ujęciu etycznym i politycznym, napędów i sterowania w pojazdach autonomicznych, rozpoznania otoczenia w kontekście autonomii poruszania pojazdów kołowych, autonomii w systemach przeciwlotniczych, metod sterowania rojów robotów mobilnych.

W trakcie seminarium wygłoszono 13 referatów:

 • Autonomiczne systemy bojowe - wyzwania etyczne i polityczne - dr Rafał Kopeć, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Robot wyposażony w system teleportacji ratownika - prof. Anna Timofiejczuk, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
 • Autonomiczne roboty bojowe - Damian Jarosz, Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.
 • Napędy i sterowanie w pojazdach autonomicznych - dr inż. Tomasz Czapla, Politechnika Śląska
 • Autonomiczne roboty mobilne do zastosowań specjalnych - prof. Wojciech Moczulski Pol. Śl. i SkyTech Products Sp. z o.o., mgr inż. Marek Adamczyk, mgr inż. Michał Nocoń SkyTech Products Sp. z o.o.
 • Rozpoznanie otoczenia w kontekście autonomii poruszania pojazdów kołowych - Janusz Będkowski, Stekop S.A.
 • Założenia do modułowego systemu autonomii bezzałogowych platform lądowych - Wojciech Polis, Obrum Sp. z o.o.
 • Zrobotyzowane systemy do pokonywania zapór inżynieryjnych - dr inż. Marian Łopatka, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Finansowanie naukowo - badawczych projektów obronnych ze środków UE - Jacek Meissner, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Systemy autonomiczne w aspekcie zastosowań - przykłady - prof. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Autonomia w systemach przeciwlotniczych - Dariusz Domoń, Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.
 • Zarządzanie rojem bezzałogowych statków powietrznych w środowisku symulacyjnym - dr inż. Karol Jędrasiak, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
 • Struktury i metody sterowania rojów robotów mobilnych - Michał Siwek, Wojskowa Akademia Techniczna

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele następujących instytucji:

 • PGZ S.A., Departament Innowacji i Rozwoju Technologicznego
 • Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.
 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
 • ROSOMAK S.A.
 • Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.
 • PCO S.A.
 • Stekop S.A.
 • SkyTech Products Sp. z o.o.
 • GM Systems Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o. o.
 • Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
 • Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
 • 6. Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego
 • 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM
 • Szkoła Policji w Katowicach

Wszyscy zebrani, zarówno wygłaszający referaty prelegenci, jak i słuchacze, byli przekonani o wadze problematyki sympozjum.

1.10.2018

Zaproszenie na sympozjum Autonomiczne Systemy Bojowe, 15 listopada 2018

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. wraz z Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej zapraszają na sympozjum pt. "Autonomiczne Systemy Bojowe - Przyszłość, czy teraźniejszość?". Sympozjum zostało objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Szczegóły na plakacie i w programie.

6.09.2018

26 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Bardzo serdecznie dziękuję Zarządowi OBRUM Sp. z o.o. za zaproszenie mnie jako Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Obronnych do wygłoszenia referatu w trakcie organizowanej, w drugim dniu 26 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (MSPO 2018), konferencji "Innowacje - konieczność w obliczu zadań operacyjnych wojsk lądowych". Gratuluję wspaniałej inicjatywy.

fot. Ireneusz Roszczyk Obrum Sp. z o.o.

21.06.2018

CZTBiO partnerem II Międzynarodowego Sympozjum poświęconego PTSD oraz TBI

Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności - ponownie partnerem sympozjum organizowanego przez "Fundację Sprzymierzeni z GROM". Sympozjum podejmuje tematykę PTSD (Zespół stresu pourazowego ang. posttraumatic stress disorder) oraz TBI (Urazowe uszkodzenie mózgu, ang. Traumatic brain injury). Sympozjum odbyło się w terminie od 19.06.2018r. do 21.06.2018r. w Warszawie.

W skład Rady naukowej Sympozjum powołani zostali Dyrektor CZTBiO dr hab. inż. Sławomir Kciuk oraz dr inż. Edyta Krzystała.

Więcej szczegółów dotyczących sympozjum znajduje się na stronie internetowej fundacja-sprzymierzeni.pl oraz na profilu facebook FundacjaSprzymierzeni.

27.02.2018

Zaproszenie na seminarium: Cyberbezpieczeństwo - jak skutecznie chronić siebie przez cyberzagrożeniami

W dniu 6. marca 2018r. w Auli Centrum Edukacyjno Kongresowego o godzinie 10:00 odbedzie się seminarium dla studentów poświęcone cyberbezpieczeństwu. Seminarium jest współorganizowane wraz z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Seminarium poprowadzi ekspert z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W programie seminarium m.in.:

 • Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni, sposoby ochrony i profilaktyka,
 • Socjotechnika jako narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców - sposoby ochrony (jakich błędów unikać w celu zminimalizowania ryzyka skutecznego cyberataku),
 • Praktyczne zajęcia warsztatowe,
 • Gdzie szukać informacji na temat skutecznej ochrony przed cyberatakami,

Szczegóły na plakacie i w programie seminarium. Serdecznie zapraszamy.

Plakat SeminariumProgram Seminarium

23.11.2017

Seminarium "Prekursory materiałów wybuchowych w aspekcie obecnych zagrożeń terrorystycznych"

23 listopada 2017 roku odbyło się seminarium pt. "Prekursory materiałów wybuchowych w aspekcie obecnych zagrożeń terrorystycznych " - ujęcie praktyczne, naukowe, aplikacyjne oraz zapisy prawne. Miejscem spotkania było Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej.

Organizatorem seminarium było Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Otwarcie seminarium: Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności dr hab. inż. Sławomir Kciuk

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, takich jak policja, straż miejska, straż graniczna, jednostek antyterrorystycznych, Akademii Sztuki Wojennej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojskowych komend uzupełnień oraz Politechniki Śląskiej. Tematyka seminarium dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa, przy czym skupiono się szczególnie na wpływie materiałów wybuchowych na organizm człowieka i sposobach minimalizowania skutków działania tych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych środków specjalnego przeznaczenia, w tym robotów mobilnych.

W trakcie seminarium wygłoszono 8 następujących referatów:

 • "Fizyczne zwalczanie terroryzmu" - podkom. dr Mariusz Olechnowicz, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 • "Oddziaływanie wybuchu na organizm - asp. sztab. Tomasz Rzeszótko, Krajowy Koordynator Działań Minersko-Pirotechnicznych, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 • "Prekursory materiałów wybuchowych - nowym wyzwaniem dla antyterroryzmu bombowego" - dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska
 • "Improwizowane urządzenia wybuchowe, doświadczenia - wyzwania" - ppłk dr inż. Grzegorz Motrycz, Akademia Sztuki Wojennej
 • "Aspekty prawne ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych" - Michał Horoszko, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • "Aktywność projektowa w ramach środków pozyskanych z komisji europejskiej ukierunkowana na wzmocnienie potencjału policji, ABW w kontekście działań kontrterrorystycznych CBRN-E" - kom. Mariusz Grasza, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 • "Przykłady zastosowań robotów mobilnych do zadań specjalnych" - dr inż. Piotr Przystałka, Politechnika Śląska (współautorka: dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. Politechniki Śląskiej)
 • "Identyfikacja zagrożenia funkcjonariuszy EOD w trakcie wybuchu" - dr inż. Edyta Krzystała, Politechnika Śląska (współautorzy: dr hab. inż. Sławomir Kciuk, dr inż. Krzysztof Kawlewski, dr inż. Tomasz Machoczek, mgr inż. Grzegorz Bienioszek)

Seminarium otworzył Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności dr hab. inż. Sławomir Kciuk, który przywitał licznie przybyłych gości, w tym przewodniczącego Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii i Obronności gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka, członków Rady Centrum, pierwszego dyrektora i pomysłodawcę Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności prof. dr hab. inż. Eugeniusza Świtońskiego oraz prelegentów.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele następujących instytucji:

Wszyscy zebrani, zarówno wygłaszający referaty prelegenci, jak i słuchacze, byli przekonani o wadze problematyki seminarium. Podkreślano pionierski charakter tego spotkania, gdyż zarówno spektrum wygłoszonych prac, jak i osób uczestniczących w konferencji było zróżnicowane i szerokie. Stwierdzono, że obecnie, w dobie szczególnego zagrożenia terroryzmem, spotkania tego rodzaju są niezbędne.

Zaproszenie na SEMINARIUM

W dniu 23 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego (Uwaga! Zmiana miejsca!) w Auli C, Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, odbędzie się seminarium pt. "PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W ASPEKCIE OBECNYCH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH" - Ujęcie praktyczne, naukowe, aplikacyjne oraz zapisy prawne. Szczegóły na plakatach. Serdecznie Zapraszamy!

Plakat SeminariumProgram Seminarium

2.10.2017

Podpisane porozumienie o współpracy z I3TO

W dniu 2 października 2017 roku, między innymi z inicjatywy Dyrektora CZTBiO dr. hab. inż. Sławomira Kciuk, JM rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Szef INSPEKTORATU IMPLEMENTACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn podpisali porozumienie dotyczące współpracy na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejszym usankcjonowano wieloletnią już współpracę Politechniki Śląskiej z MON w zakresie:

 • wymiany doświadczeń/informacji z obszaru techniki dual-use, w ramach kompetencji Politechniki Śląskiej i I3TO;
 • organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu promowanie rozwiązań naukowo-technicznych mających podwójne zastosowanie;
 • kooperacji w ramach współpracy z innymi podmiotami nauki i przemysłu;
 • świadczenia wzajemnych usług eksperckich;
 • tworzenia wspólnych grup roboczych mających na celu realizację powyższych zagadnień.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do szczegółowego ustalenia obszarów wzajemnej współpracy z MON!

(Archiwalne aktualności)