Archiwum Aktualności

28.03.2017

Program posiedzenia Rady Programowej CZTBiO

Program posiedzenia Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
Politechniki Śląskiej

 1. Powitanie gości przez Dyrektora CZTBiO
 2. Otwarcie posiedzenia:
  • JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
  • Przewodniczący Rady Programowej, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
 3. Referaty zapraszane:
  • płk dr inż. Józef Wrona, Przedstawiciel Polski w Organizacji ds. Nauki i Technologii Obronnych NATO: "Analiza wybranych zagadnień dotyczących działań podejmowanych w kraju, NATO i EDA, w obszarze nauki i technologii obronnych"
  • płk Roman BOGACKI, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON: "Działalność i3to w obszarze innowacyjnych technologii dla Sił Zbrojnych RP"
 4. Dyskusja
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Posiedzenie Rady Programowej CZTBiO odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek), w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a, o godz. 1200

20.10.2016

Konkurs organizowany przez ZEA dotyczący zastosowań robotyki i dronów do celów wyższej użyteczności

Szczegóły konkursu znajdują się w dokumencie pdf. (Do pobrania tutaj.)

6.07.2016

Konkurs INNOWACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została III edycja Konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu Pan Bartosz Kownacki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje, pomysły, realizowane projekty na dowolnym etapie realizacji wdrożenia lub gotowe produkty i rozwiązania możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; prototyp/wyrób gotowy. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia.

Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa w terminie do 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej I3TO pod adresem: http://i3to.wp.mil.pl/pl/1_154.html

22.06.2016

CZTBiO partnerem sympozjum poświęconego PTSD oraz TBI

Politechnika Śląska oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności - partnerem sympozjum organizowanego przez "Fundację Sprzymierzeni z GROM". Sympozjum podejmuje tematykę PTSD (Zespół stresu pourazowego ang. posttraumatic stress disorder) oraz TBI (Urazowe uszkodzenie mózgu, ang. Traumatic brain injury). Sympozjum odbędzie się w terminie od 29.06.2016r. do 1.07.2016r. w Warszawie.

Więcej szczegółów sympozjum znajduje się na stronie internetowej fundacja-sprzymierzeni.pl oraz na profilu facebook FundacjaSprzymierzeni.

21.02.2016

Posiedzenie Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

W dniu 21 lutego 2016 r. w ramach 55. Sympozjonu Modelowanie w Mechanice odbyło się posiedzenie Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Oprócz członków Rady w spotkaniu udział wzięli również ppłk dr Wojciech Więcek (AON) oraz ppłk Rafał Miernik (I3TO), aktualnie uczestnik Wyższego Kursu Operacyjno - Strategicznego oraz studiów doktoranckich w AON, którzy wygłosili referat plenarny pt. "Wymagania stojące przed prospektywnymi platformami bojowymi w świetle doświadczeń z konfliktów zbrojnych początku XXI wieku". Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego potwierdzeniem była interesująca dyskusja po zakończeniu prelekcji.

O posiedzeniu rady programowej CZTBiO również napisano na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej (link).

1.01.2016

Zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Zgodnie z pismem okólnym nr 12/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dniem 1 stycznia 2016 roku w miejsce dotychczasowego dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka powołany został dr hab. inż Sławomir Kciuk

11.10.2015

Innowacje dla Sił Zbrojnych RP

31 października 2015 r. upływa termin składania wniosków w II edycji konkursu "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP" organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Wojskową Akademię Techniczną pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, które zaprezentują innowacyjne projekty na dowolnym etapie realizacji wdrożenia lub gotowe produkty i rozwiązania, możliwe do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP. W kategoriach: "indywidualna", "przemysł" oraz "nauka" zostaną przyznane nagrody honorowe I, II i III stopnia.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej I3TO pod adresem: http://i3to.wp.mil.pl/pl/46.html

21.11.2014

Posiedzenie Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

W dniu 21 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Gospodarzem tego posiedzenia była spółka Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

Oprócz członków Rady w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Partnerów Klastra Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności oraz przedstawiciele wojska. Posiedzeniu przewodniczył Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej generał brygady prof. Zygmunt Mierczyk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Programowej Centrum.

Witając przybyłych gości, spotkanie otworzył Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Finansów i Polityki Personalnej spółki Rosomak S.A., Cezary Dominiak. Następnie Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk podziękował za podjętą inicjatywę i zorganizowanie spotkania w siedzibie firmy. W dyskusji głos zabrali również przybyli na spotkanie: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, JM Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Poseł na Sejm prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak oraz pomysłodawca i pierwszy Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński.

W pierwszym wystąpieniu Pan Michał Rumin, Rzecznik Prasowy spółki Rosomak S.A. przedstawił prezentację dotyczącą historii i osiągnięć dawnych Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach. Zaprezentował On również profil produkcyjny zakładów, noszących obecnie nazwę ROSOMAK S.A., oraz nakreślił plany rozwoju produktu, które spółka planuje zrealizować do 2019 r.

W trakcie obrad zaprezentowane zostały następujące referaty prezentujące prace na rzecz przemysłu obronnego, realizowane w Politechnice Śląskiej:

 • Mgr inż. Jacek Gniłka - „Optymalizacja cech dynamicznych zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego”,
 • Dr inż. Tomasz Machoczek - „Idea sterowania mechatronicznego zawieszenia pojazdu specjalnego”,
 • Dr inż. Edyta Krzystała - „Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu ładunku”,
 • Dr hab. inż. Aleksander Nawrat, Prof. Pol. Śl., Dr inż. Krzysztof Daniec - „Kostium do akwizycji ruchu jako element systemów symulacji”.

Ważnym punktem spotkania było również sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez Dyrektora prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja panelowa dotycząca dalszego rozwoju Centrum, którą moderował JM Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Zebraniu Rady Centrum towarzyszyło również spotkanie przedstawicieli wybranych do Rady Klastra Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Celem spotkania było ukonstytuowanie się Rady Klastra oraz określenie kierunków jego dalszej działalności i rozszerzenia celem ubiegania się o statut Krajowego Kastra Kluczowego. Przewodniczącym Rady Klastra OZTBiO został dr inż. Andrzej Muszyński, Dyrektor Przemysłowego Instytut Motoryzacji PIMOT w Warszawie.

Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja firmy z możliwością zwiedzenia hali montażowej oraz ośrodka symulacji spółki Rosomak S.A.

Uczestnicy posiedzenia Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności (fot. Michał Rumin)

27.10.2014

Pierwsze posiedzenie Klastra Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

W dniu 27 października 2014 r. w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Klastra Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Celem spotkania było między innymi uchwalenie Regulaminu Klastra, wybór Rady Klastra oraz omówienie bieżącej działalności Klastra.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Profesor Arkadiusz Mężyk. W pierwszej kolejności głos zabrał JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, który następnie poprowadził wybory Członków Rady Klastra.

W pierwszej części spotkania zgromadzeni zatwierdzili Regulamin Klastra, a następnie dokonano wyboru członków Rady Klastra, w skład której weszli: Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny ROSOMAK S.A. - Adam Janik, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności - profesor Arkadiusz Mężyk, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji - dr inż. Andrzej Muszyński, Prezes Zarządu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. - Anna Szczęśniak oraz Prezes Zarządu WASKO S.A. - Wojciech Wajda.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały dwa referaty, których tematyka związana jest z programem rozwoju Klastra. Jako pierwsza wystąpiła Dominika Raróg-Ośliźlog, reprezentująca Biuro Obsługi Projektów Europejskich Politechniki Śląskiej. W swym referacie przedstawiła zagadnienia związane z Programem Horyzont 2020. Drugi referat przedstawiła Sekretarz Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności - dr inż. Edyta Krzystała, która omówiła profil Krajowego Klastra Kluczowego w Polsce.

W ostatniej części posiedzenia dr hab. inż. Sławomir Kciuk - Z-ca Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności ds. Klastra przedstawił bieżącą działalność Klastra, która obejmuje: działania na rzecz pozyskania Koncesji MSW na. badania, wytwarzanie, testowanie i kontrolę oraz zreferował złożone do NCBiR Studium wykonalności programu sektorowego zatytułowane „Zaawansowane technologie w budowie pojazdów specjalnych przeznaczonych dla służb ratownictwa kryzysowego”.

Spotkanie zakończył Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Profesor Arkadiusz Mężyk.

29.09.2014

Złożenie studium wykonalności programu sektorowego w NCBiR

W dniu 29 września 2014 r., w imieniu Klastra Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii złożyła do NCBiR studium wykonalności programu sektorowego pt.: „Zaawansowane technologie w budowie pojazdów specjalnych przeznaczonych dla służb ratownictwa kryzysowego”.

Wnioskowany program ukierunkowany jest na działania, na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, ich transferu do przemysłu, jak również znalezienia nowych zastosowań, których rezultatem będą innowacyjne technologie oraz produkty kluczowe - pojazdy specjalne dla służb ratownictwa kryzysowego, do działań w sytuacjach kryzysowych, w takich obszarach jak: bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, napędy niskoemisyjne i o wysokiej sprawności, sterowane układy zawieszeń, autonomia pojazdów specjalnych, techniki symulacyjne i systemy szkoleniowe, środki ochrony załogi pojazdu specjalnego, specjalistyczne zabudowy pojazdów, badania i certyfikacja pojazdów specjalnych, nowoczesne materiały, w tym inteligentne, mobilne systemy dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym.

Charakterystyczną cechą proponowanego programu jest jego interdyscyplinarny charakter obejmujący wiele sektorów gospodarki oraz służb państwowych w związku z tym wymaga to współdziałania wszystkich instytucji państwowych, organów władzy i administracji państwowej oraz dostosowania ich metod pracy w obliczu nowych zagrożeń, z uwzględnieniem konieczności dysponowania nowoczesnymi, zintegrowanymi systemami kierowania i zarządzania na wypadek kryzysu.

3.07.2014

Utworzono klaster „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”

Trzydzieści sześć podmiotów naukowych i gospodarczych z całej Polski zawarło umowę powołującą klaster technologiczny "Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności". Umowa została podpisana 3 lipca w Sali Senatu Politechniki Śląskiej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich jednostek zaangażowanych w tworzenie klastra. Poza podpisaniem porozumienia celem spotkania było również omówienie zadań związanych z organizacją i rozwojem nowo utworzonej platformy współdziałania, a także zaprezentowanie potencjału partnerów oraz ich oczekiwań wobec współpracy. Głos zabrali m.in. posłowie na sejm RP, którzy są zaangażowani w działania na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju: Stanisław Wziątek, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a także prof. Jan Kaźmierczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zaawansowanych Technologii. Podkreślali oni niezwykłą wartość tworzenia tego typu inicjatyw, a także przedstawili działania rządu na rzecz obronności narodowej.

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk opowiedział natomiast o najnowszych rozwiązaniach technologicznych tworzonych w należącym do uczelni Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa, zaś Monika Ptak-Kruszelnicka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wskazała, w jaki sposób klaster może rozwijać swoją działalność i skąd wziąć fundusze na planowane działania.

Głównym zadaniem klastra "Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności" jest zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej. Liderem i inicjatorem powstania nowo utworzonej platformy współpracy jest Politechnika Śląska. Poza naszą uczelnią przystąpiło do niej dwanaście szkół wyższych, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, a także przedsiębiorstwa i inne jednostki związane z branżą zbrojeniową - łącznie 36 instytucji.

Umowę powołującą powstanie klastra podpisali przedstawiciele wszystkich zaangażowanych jednostek. Ze strony Politechniki Śląskiej sygnował ją rektor prof. Andrzej Karbownik.

Więcej o klastrze

12.05.2014

Politechnika Śląska Liderem klastra Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

W dniu 12 maja 2014 roku w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego, w trakcie trwającego seminarium poświęconego współpracy w zakresie rozwijania innowacyjnych technologii obronnych, podpisano list intencyjny pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem Sekułą i JM Rektorem Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Andrzejem Karbownikiem, dotyczący powołania klastra technologicznego pod nazwą Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Głównym zadaniem klastra będzie zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego, jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej.

„Dyskutujemy w innych realiach i warunkach geopolitycznych. Sytuacja mocno się zmienia. Musimy od nowa przemyśleć, jak zwiększać nasze bezpieczeństwo oraz rozwijać technologie przemysłu zbrojeniowego. Nasze Państwo czeka zwiększony wysiłek w zakresie poprawy obronności” - powiedział podczas spotkania marszałek Mirosław Sekuła.

Uczestniczące w seminarium firmy oraz instytucje badawczo-rozwojowe podpisały z Politechnika Śląską list intencyjny w sprawie przystąpienia do prac związanych z utworzeniem klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. Wśród 23 sygnatariuszy znalazło się 13 firm i instytutów naukowych prowadzących badania na rzecz obronności, jak i uczelnie wyższe, m.in. Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechniki: Lubelska, Rzeszowska i Wrocławska. Ze szkół wojskowych do porozumienia przystąpiły Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Klaster technologiczny pod nazwą Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności obejmować będzie swoim działaniem obszar całej Polski, w tym głównie obszar Górnego Śląska, centrum przemysłowego o wielowiekowej i bogatej tradycji, rozwiniętym przemyśle obronnym oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych działających na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Działania klastra dotyczyć będą także współpracy ponadregionalnej z województwami centralnej i południowej Polski, jak również innych regionów, które wyrażą wolę podjęcia współpracy.

Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, stanowić będzie podstawę zawiązywania celowych konsorcjów naukowo-przemysłowych dla realizacji poszczególnych tematów badawczych. Kierunki rozwoju Obszaru Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności określać będzie Rada Programowa obejmująca swoim składem przedstawicieli członków Klastra.

Siedziba i zarazem centrum koordynacji działalności stowarzyszenia znajdować się będzie w Politechnice Śląskiej Gliwicach.

Politechnika Śląska rozwija doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem zbrojeniowym. Od roku 2010 działa w jej strukturach działa Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Do jego głównych zadań należą m.in. koordynacja prac naukowo-rozwojowych na uczelni oraz współpraca z przemysłem obronnym.

5.05.2014

Seminarium „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”

W dniu 12.05.2014 roku o godz. 1300 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Sali Marmurowej odbędzie się Seminarium, w trakcie którego nastąpi podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. W spotkaniu uczestniczyć będzie kilkadziesiąt przedstawicieli jednostek wyrażających wolę podjęcia współpracy i realizacji celów na rzecz zwiększenia polskiego przemysłowego potencjału obronnego i bezpieczeństwa naszego kraju.

Klaster „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”, stanowić będzie podstawę zawiązywania celowych konsorcjów naukowo-przemysłowych dla realizacji poszczególnych tematów badawczych.

14.02.2014

Doktorat Honoris Causa dla gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka

14 lutego 2014 roku w Politechnice Śląskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi Komendantowi-Rektorowi Wojskowej Akademii Technicznej. Na uroczystość przybyło wiele znamienitych osób, przedstawicieli władz uczelni i środowisk naukowych z całego kraju, Sztabu Generalnego WP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wojska i duchowieństwa, władz samorządowych i państwowych, reprezentujących także Prezydenta i Premiera RP oraz przedstawiciele przemysłu obronnego.

Podczas podniosłej uroczystości Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, wręczył prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi dyplom i szarfę godności Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej, przyznanej przez Senat Uczelni za wybitny wkład w rozwój nauki i gospodarki, w szczególności w zakresie inżynierii materiałów na rzecz optoelektroniki, promowanie i rozwijanie współpracy naukowej i organizacyjnej w obszarze technologii bezpieczeństwa i obronności oraz w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój nowych obszarów badawczych na Politechnice Śląskiej, a także za Jego otwartość, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą.

Nadanie godności DHC jest ukoronowaniem wieloletniej owocnej współpracy Politechniki Śląskiej z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, zainicjowanej utworzeniem w 2011 roku przez prof. dr hab. Eugeniusza Świtońskiego mDHC, Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności.

Promotorem przewodu o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Zygmuntowi Mierczykowi był dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk (pełniący obecnie funkcję Dyrektora CZTBiO). Wniosek Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego został także poparty przez Radę Wydziału Elektrycznego naszej Uczelni. Recenzentami w postępowaniu byli prof. dr hab. inż. Janusz Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik z Politechniki Warszawskiej.

Podczas uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne wystosowane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Premiera RP Donalda Tuska oraz Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Gocuła, a także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głos zabrali również Wojewoda Śląski, Zygmunt Łukaszczyk oraz Marszałek Województwa, Poseł na Sejm III i VI kadencji, Mirosław Sekuła.

Słowami Wiwat Akademia! Wiwat Profesores! Wiwat generał Mierczyk! Swoje gratulacje zakończył prof. Wiesław Banyś - rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP, wzbudzając tym ogólny aplauz oraz oklaski na stojąco.

Najbardziej jednak w pamięć zapadły słowa, wypowiedziane przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Józefa Guzdka , który powiedział: "Mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Rektor i Senat Politechniki Śląskiej dostrzegli Proroka XXI wieku, człowieka, który widzi więcej, widzi przyszłość, z której będzie korzystał człowiek."

21.01.2014

Spotkanie w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa

W dniu 21.01.2014 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie ministra Stanisława Kozieja z przedstawicielami uczelni akademickich. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor CZTBiO prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Było to drugie posiedzenie z cyklu spotkań Strategicznego Forum Bezpieczeństwa poświęconego wypracowaniu polskiego podejścia do polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie konieczności zdefiniowania przez UE swojej roli w zmieniającym się globalnym układzie sił i potrzebie kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa - obejmującego również wymiar wewnętrzny i pozamilitarny czy konieczności bliskiego współdziałania UE z NATO. Przedstawiciele uczelni wyrażali gotowość do wspierania wysiłków w omawianych kwestiach. Uznano wspólnie, iż istnieje wyraźna potrzeba dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi wykorzystywania przestrzeni kosmicznej dla celów bezpieczeństwa. Tej kwestii poświęcone będzie jedno z kolejnych spotkań w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa.

Warto zobaczyć:
SFB Potrzeba strategicznego upodmiotowienia Unii w dziedzinie bezpieczeństwa - bbn.gov.pl
Strategiczne Forum Bezpieczeństwa - bbn.gov.pl

15-16.11.2013

Posiedzenie rady programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

W dniach 15 - 16 listopada 2013 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Tematem przewodnim posiedzenia były prace badawczo-rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa. W spotkaniu poza członkami Rady udział wzięli przedstawiciele firm, instytutów naukowych oraz służb wojskowych. Spotkaniu przewodniczył Rektor Wojskowej Akademii Technicznej generał brygady prof. Zygmunt Mierczyk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Programowej.

W pierwszym dniu posiedzenia prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, CZTBiO przedstawił prezentację dotycząca potencjału naukowo - badawczego Politechniki Śląskiej w zakresie obronności. Następnie można było wysłuchać referatu gen. brygady, prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka pt.: "Technologie podwójnego zastosowania szansą dla polskiej nauki i gospodarki". Kolejną prezentację dotycząca możliwości technologicznych i badawczych Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o przedstawiła dr inż. Aleksandra Bogdan-Włodek.
Następnie JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik wręczył nominacje nowym członkom Rady Programowej Centrum.

Kolejny dzień spotkania odbywał się na terenie Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia pamiątkowych medali z okazji 45 - lecia Ośrodka, prof. Arkadiuszowi Mężykowi, prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu oraz prof. Zygmuntowi Mierczykowi. Następnie prezentacja Dyrektora ds. Rozwoju Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., dra hab. inż. Aleksandra Nawrata, prof. Pol. Śl. nt. "OBRUM wczoraj, dziś i jutro" rozpoczęła sesję panelową, której przewodniczył Prezes Zarządu OBRUM Sp. z o.o. Andrzej Szortyka. Podczas sesji zaprezentowano następujące referaty:

 • dr hab. inż. Mirosław Kowalski, ITWL - "Nowe technologie wdrażane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • Józef Jędruch, Doradca Zarządu WZM Siemianowice Śląskie - "10 Lat Programu KTO - Kierunek Rozwoju Produktu WZM S.A na Rzecz Obronności RP",
 • mgr inż. Grzegorz Krupa, Prezes FLYTRONIC Sp. z o. o. - "Flytronic - Innowacyjne Centrum Badawczo - Rozwojowe",
 • prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba, Politechnika Śląska - "Technologie inżynierii powierzchni zwiększające trwałość krytycznych elementów silników lotniczych",
 • dr inż. Dariusz Kuc, Politechnika Śląska - "Stale wysokomanganowe z aluminium na elementy konstrukcyjne w środkach transportu pochłaniające energię zderzenia",
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska - "Poszerzona rzeczywistość i robotyka mobilna w zastosowaniach specjalnych",
 • dr inż. Wojciech Jamrozik, Politechnika Śląska - prezentacja pt.: "System fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych dla monitorowania otoczenia w czasie rzeczywistym".

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. w tym innowacyjny Ośrodek Symulacji, którą przeprowadził Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju gen. Paweł Lamla. Prezentację OBRUM zakończono wspólnym zdjęciem przy wozie wsparcia ogniowego PL01 Concept. Ważnym punktem spotkania była również dyskusja panelowa dotyczącą przyszłych propozycji i kierunków badań w zakresie obronności i bezpieczeństwa kraju. Moderatorem dyskusji był Przewodniczący Rady Programowej CZTBiO, generał brygady, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Liczny udział wielu przedstawicieli firm, instytutów naukowych oraz służb wojskowych uczynił obrady merytorycznie treściwymi, a także dał wyraz poparcia wspólnej idei łączenia środowiska naukowego z praktyką przemysłu, w tym poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz szeroko pojętą współpracę w tym zakresie.

3.09.2013

XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, na stałe wpisany do kalendarza najważniejszych wydarzeń naszego kraju, to nie tylko wystawa sprzętu i najnowocześniejszych technologii przemysłu obronnego z całego świata, ale to przede wszystkim miejsce ważnych spotkań i dyskusji.

W trakcie trwania wystawy odbyła się Kielecka Konferencja Bezpieczeństwa 2013, podczas której Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej uczestniczył w panelu eksperckim dotyczącym zagrożenia asymetrycznego na polu walki oraz najistotniejszych konsekwencji tych przemian a także wyzwań technologicznych, z jakimi muszą mierzyć się dostawcy określonych rozwiązań.

W panelu udział wzięli:

 • dr Janusz Onyszkiewicz, Przewodniczący Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, b. MON
 • gen. dyw. Marek Tomaszycki, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
 • gen. bryg. w st. spocz. Shmaya Avieli, Dyrektor SIBAT (Export and Defence Cooperation), Ministerstwo Obrony Izraela
 • Piotr Wojciechowski, Prezes WB Electronics
 • prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk, Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej.

Moderatorem spotkania był Redaktor TVN24 Marek Świerczyński.

1.08.2013

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Dyrektorem CZTBiO

Pismem okólnym Rektora Politechniki Śląskiej Nr 35/12/13, z dniem 1 sierpnia 2013 roku prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk zostaje powołany na stanowisko Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności.

12.11.2012

Posiedzenie Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

W dniu 12.11.2012 r. Rada Programowa Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności odbyła swoje pierwsze posiedzenie w nowym składzie. W spotkaniu poza członkami Rady wzięło również udział wielu gości: przedstawicieli firm, instytutów naukowych oraz służb wojskowych. Przewodniczył mu natomiast Rektor Wojskowej Akademii Technicznej generał brygady prof. Zygmunt Mierczyk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Programowej.

Podczas posiedzenia zaprezentowano m.in.: dr inż. Marek Szudrowicz, Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania wojskowych pojazdów specjalnych, płk dr hab. inż. Ryszard Szczepanik Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przedstawił obszary możliwej współpracy ITWL z polskimi placówkami badawczymi i przemysłem zbrojeniowym. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda omówił bezzałogowe platformy lądowe projektowane w ramach konsorcjum "ROBOMOB".

Z kolei profesorowie z Politechniki Śląskiej: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, oraz prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk przedstawili działalność naukowo - badawczą Wydziałów przez nich reprezentowanych.

15.10.2012

Konferencja Naukowa pt.: "Wojsko Polskie - Służba i Technika"

Centrum Zaawansowanych Technologii i Bezpieczeństwa wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku w dniu 15 października 2012 r. organizowało, na terenie Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Konferencję Naukową pt.: "Wojsko Polskie - Służba i Technika".

Celem spotkania była promocja ochotniczych form służby wojskowej, w tym Narodowych Sił Rezerwowych, oraz prezentacja dorobku naukowego Politechniki Śląskiej, związanego z nowoczesnymi technologiami bezpieczeństwa i obronności.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, SZ RP, placówek oświatowych, pracodawcy oraz pracownicy administracji publicznej zajmujący się sprawami obronnymi. Podczas prelekcji tematycznych słuchacze mieli okazję zapoznać się: ze strukturą organizacyjną oraz kierunkami rozwoju Sił Zbrojnych RP, które zaprezentował przedstawiciel Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; z zasadami naboru i pełnienia ochotniczych form służby wojskowej; z obowiązkami i uprawnieniami pracodawców w procesie uzupełniania Narodowych Sił Rezerwowych; zadaniami Wojskowych Komend Uzupełnień w procesie uzupełniania Sił Zbrojnych. Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach zaprezentowali najnowsze kierunki rozwoju KTO "Rosomak". Natomiast pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, związani z Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, przedstawili autonomiczną, uniwersalną platformę gąsienicową do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki - pojazd o napędzie hybrydowym. Konferencja zakończyła się praktycznym pokazem działania wymienionego sprzętu. Pokazy uświetniła prezentacja uzbrojenia i wyposażenia zorganizowana przez 18 Batalion Powietrzno Desantowy z Bielska Białej oraz Stowarzyszenia SFORA z Jastrzębia Zdroju.

24.06.2013

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

W dniu 24 czerwca 2013 odbyło się spotkanie szefa BBN ministra Stanisława Kozieja z przedstawicielami ośrodków akademickich kształcących na kierunkach związanych z bezpieczeństwem. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanego przez BBN Strategicznego Forum Bezpieczeństwa. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad wykorzystaniem dorobku nad Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego RP w kształceniu na kierunkach związanych z bezpieczeństwem oraz w badaniach naukowych. W trakcie spotkania goście proponowali szefowi BBN kierunki działań mające na celu jak najskuteczniejsze upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie natomiast szef BBN zadeklarował gotowość do wspierania innych inicjatyw środowisk akademickich, mających na celu upowszechnianie świadomości społecznej o bezpieczeństwie.

W spotkaniu udział wzięli:

 • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jaczyński - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • płk dr Daniel Kucharek - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz - Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
 • insp. dr Piotr Bogdalski - Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Andrzej Mizerski - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr Stanisław Lipiński - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr Mariusz Smolarkiewicz - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • płk dr Marek Kulczycki - Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • prof. Leszek Jesień - Instytut Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Sławomir M. Mazur - Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • dr Tomasz Aleksandorwicz - Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Glen - Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • dr hab. Andrzej Aksamitowski - Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. n. mat. Inż. Jerzy August Gawinecki - Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • mł. insp. dr Krzysztof Łojek - Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr inż. Edyta Krzystała - Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski - Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Warto zobaczyć:
http://www.spbn.gov.pl/ Strategiczne Forum Bezpieczeństwa
http://www.bbn.gov.pl/pl/informacje-o-bbn/strategiczne-forum-bez/4436,SFB.html
Więcej informacji na:
http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/4704,dok.html

3-6.9.2012

XX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Podczas XX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej zaprezentowało demonstrator technologii pojazdu gąsienicowego z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym. Pojazd ten powstał w wyniku współpracy w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzili: Politechnika Śląska - lider projektu, Akademia Górniczo Hutnicza, Centrum Produkcji Wojskowej, Huta Stalowa Wola S.A., WASKO S.A. Najistotniejszymi cechami tego pojazdu są:

 • zastosowanie hybrydowego układu napędowego z możliwością uzyskania dowolnego promienia skrętu dzięki wykorzystaniu silników elektrycznych,
 • zastosowanie półaktywnego systemu zawieszenia oraz napinania gąsienicy zwiększającego możliwość sprawnego pokonywania trudnego terenu przy wysokich prędkościach jazdy,
 • możliwość sterowania pojazdem przy użyciu pulpitu zdalnego,
 • możliwość realizacji autonomicznego trybu jazdy według zadanej trajektorii.

Pojazd wystawiono statycznie na stanowisku nr ZC13. Dynamikę pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości w zakresie wykonywania skrętów o dowolnym promieniu, prezentowano w formie nagrań wideo. Stoisko odwiedziło wielu znamienitych gości, których pytania oraz sugestie będą uwzględnione w dalszych pracach rozwojowych. Wystawa przyczyniła się do popularyzacji idei napędu hybrydowego w pojazdach gąsienicowych oraz zapoznania szerszego grona ewentualnych odbiorców z osiągnięciami Politechniki Śląskiej w zakresie obejmującym nowoczesne technologie związane z nowoczesnymi układami napędowymi i sterowania. Sukces medialny to wypowiedzi dla TV Reuters oraz TVN Turbo.

8.11.2011

Zmiana nazwy Centrum na CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Z dniem 8 listopada 2011 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej, zmienia się nazwę pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o symbolu organizacyjnym RJP4 z Centrum Technologii Obronnych na: CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

4.10.2011

Spotkanie dyrektora CTO prof. E. Świtońskiego z wiceministrem MON, Marcinem Idzikiem

Spotkanie z Ministrem Marcinem Idzikiem Spotkanie z Ministrem Marcinem Idzikiem Spotkanie z Ministrem Marcinem Idzikiem

Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji Marcin Idzik w dniu 4 października 2011 r. był gościem Centrum Technologii Obronnych w Politechnice Śląskiej. Wiceminister przybył na zaproszenie prof. dra hab. inż. Eugeniusza Świtońskiego, dyrektora Centrum Technologii Obronnych. Spotkanie to rozpoczęło się w Sali Rady Wydziału, gdzie prof. E. Świtoński przedstawił projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju realizowane przez pracowników naszej Uczelni oraz członków Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych. Następnie podsekretarz stanu Marcin Idzik wraz z pozostałymi uczestnikami spotkania udał się do budynku Technoparku, gdzie w jaskini 3D został zaprezentowany wirtualny model hybrydowej platformy gąsienicowej. Model ten został wykonany przez pracowników Politechniki Śląskiej i firmy I3D w ramach projektu rozwojowego finansowanego przez MNiSW.

Kolejnym ważnym punktem spotkania był pokaz autonomicznej platformy gąsienicowej, który odbył się na poligonie w Gliwicach. Wspomniana platforma gąsienicowa została zaprojektowana przez Konsorcjum, w którego skład wchodziły: Politechnika Śląska - lider projektu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WASKO S.A oraz Centrum Produkcji Wojskowej HSW w Stalowej Woli. Prace na platformą prowadzone były w latach 2008-2011 w ramach projektu rozwojowego MNiSW nr R00004805.

29.09.2011

Posiedzenie rady programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej

W dniu 29 września 2011 r., w Sali Senatu naszej Uczelni odbyło się posiedzenie Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej.

Było to już drugie posiedzenie Rady Programowej Centrum. W spotkaniu poza członkami Rady wzięło również udział wielu gości: przedstawicieli firm, instytutów naukowych oraz służb wojskowych. Przewodniczył mu natomiast Rektor Wojskowej Akademii Technicznej generał brygady prof. Zygmunt Mierczyk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Programowej.

Podczas posiedzenia zaprezentowano m.in.: płk dr inż. Józef Wrona, Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON omówił misję i cele strategiczne Komitetu Sterującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, płk dr hab. inż. Ryszard Szczepanik Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przedstawił nowoczesne technologie stosowane w lotnictwie, dr inż. Jan Jabłkowski Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów zaprezentował roboty mobilne konstruowane w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w Warszawie. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda omówił bezzałogowe platformy lądowe projektowane w ramach konsorcjum "ROBOMOB" . Natomiast dr inż. Maciej Kopczyk, Dyrektor Oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych w Poznaniu przedstawił prezentację na temat akumulatorów przyszłości.

Z kolei profesorowie z Politechniki Śląskiej: prof. Arkadiusz Mężyk oraz prof. Aleksander Nawrat opowiedzieli o autonomicznych uniwersalnych platformach gąsienicowych - jednym z projektów prowadzonych na naszej Uczelni w ramach Centrum Technologii Obronnych.

Podczas posiedzenia wręczono także nominację na członka Rady Programowej Centrum dr. inż. Ireneuszowi Żmudzińskiemu, dyrektorowi Dywizji Bumar Elektronika w przedsiębiorstwie Bumar Sp. z o.o.

Na koniec posiedzenia Prezes Wasko S.A., Wojciech Wajda, zgłosił propozycję zmiany nazwy Centrum z Centrum Technologii Obronnych na Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Propozycję tę poparł dr inż. Jan Jabłkowski. Wówczas odbyło się głosowanie za przyjęciem propozycji. Uprawnionych do głosowania było 18 osób, za "nie" głosowało 0, za "tak" głosowało 18, przeciw było 0 osób. Po przegłosowaniu propozycji odbyło się kolejne głosowanie za przyjęciem nowej nazwy. Uprawnionych do głosowania było 18 osób, za "nie" głosowało 0, za "tak" głosowało 18, przeciw było 0 osób. A zatem Rada Programowa Centrum przegłosowała zmianę nazwy.

16.04.2011

W dniu 16 kwietnia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych. Na posiedzenie to zostali zaproszeni Członkowie Rady Programowej oraz przedstawiciele ośrodków o działalności związanej z działalnością niniejszego Centrum.

Otwarcie posiedzenia nastąpiło o godz. 1000 w Sali Senatu Politechniki Śląskiej Członków Rady oraz zaproszonych gości powitał J.M. Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

Kolejnym punktem posiedzenia było podpisanie umowy o przystąpieniu Politechniki Śląskiej do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego "Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa". Umowę tę podpisali: J.M. Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik oraz J.M. Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej generał brygady, prof. dr hab. inż. Zygmunt Andrzej Mierczyk. Następnie nastąpiło wręczenie przez J.M. Rektora Politechniki Śląskiej, prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika nominacji na członków Rady Programowej. Następnie Rektor dokonał prezentacji Uczelni i jej potencjału naukowo - badawczego.

O godz. 1030 Dyrektor Centrum prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński przedstawił regulamin Rady Programowej, a następnie dokonał prezentacji projektów badawczych o tematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju realizowanych w Politechnice Śląskiej.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja militarnych aplikacji w jaskini 3D Parku Naukowo - Technologicznego w Gliwicach. Prezentacji tej dokonali: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz dr hab. inż. Marek Gzik, prof. Politechniki Śląskiej.

Następnie kolejno Dyrektor generalny firmy "Obrum", dr inż. Jerzy Olek oraz Wiceprezes firmy "Ente" Korneliusz Duda w Sali Posiedzeń Firmy Wasko S.A. dokonali prezentacji projektów badawczych o tematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju realizowanych w tych firmach.

Prezes firmy Wasko S.A. Wojciech Wajda dokonał prezentacji projektów badawczych o tematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju realizowanych w tej firmie połączoną z zwiedzaniem firmy.

Posiedzenie zakończył Przewodniczący Rady Programowej CTO, generał brygady, prof. dr hab. inż. Zygmunt Andrzej Mierczyk, otwierając dyskusję panelową na temat: "propozycje i kierunki badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa kraju".

Rada Programowa Centrum Technologii Obronnych Rada Programowa Centrum Technologii Obronnych Rada Programowa Centrum Technologii Obronnych Rada Programowa Centrum Technologii Obronnych Rada Programowa Centrum Technologii Obronnych

1.06.2010

Pismem okólnym Rektora Politechniki Śląskiej Nr 19/09/10, z dniem 1 czerwca 2010 roku prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński zostaje powołany na stanowisko Dyrektora Centrum Technologii Obronnych (RJP4).

26.04.2010

W dniu 26 kwietnia 2010 roku Senat Politechniki Śląskiej wyraził zgodę na powstanie pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie "Centrum Technologii Obronnych".